אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

מידע חיוני לנבחן על אודות ציוני הבחינה הפסיכומטרית

1. בעת הליך ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית תצטרכו להחליט לאילו מוסדות אקדמיים יועברו ציוני הבחינה ולכן אנו ממליצים לכם לחשוב על כך לפני תחילת הליך ההרשמה הנ"ל. 

2. ניתן לשלם עבור בדיקה חוזרת של גיליון התשובות במידת הצורך (פרטים נוספים תוכלו למצוא באתר של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה). 

3. ציוני הבחינה אינם משופעים מהבדלי המועדים השונים, אינם משופעים מהבדלי השפות השונות ואינם משופעים מהנוסחים השונים של הבחינות. 

4. החישוב של הציונים נעשה באופן שבו אם תיבחנו במועד בו רמת הנבחנים שונה מהרמה הממוצעת של הנבחנים במרוצת השנים, הציונים שלכם בבחינה בה תיבחנו יהיו זהים לציונים שהייתם מקבלים בכל מועד אחר לו הייתם נבחנים בו.

5. ישנם ארבעה שלבים לחישוב הציונים, אלו הם:

שלב א': חישוב ציון הגלם של מטלת הכתיבה (חיבור) אשר נוספה לבחינה בחודש ספטמבר 2012 (באתר של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה תמצאו מידע בדבר חישוב ציון הגלם של מטלת הכתיבה). 

שלב ב': חישוב ציוני הגלם של פרקי הבררה – כל תשובה נכונה מזכה בנקודה אחת ולכן ציון הגלם של כל פרק שווה למספר התושבות הנכונות באותו הפרק. 

שלב ג': חישוב הציונים בשלושת תחומי הבחינה (אנגלית, חשיבה מילולית וחשיבה כמותית) – בכל אחד משלושת תחומי הדעת תקבלו ציון הנע בין 50 ל- 150. הציון באנגלית ייקבע לפי מספר התשובות הנכונות שתענו בפרקי האמת באנגלית, הציון בחשיבה המילולית ייקבע לפי מספר התשובות הנכונות שתענו בפרקי האמת בחשיבה המילולית ולפי הציון שתקבלו על החיבור שכתבתם (25% מהציון בחשיבה המילולית ייקבע על-ידי החיבור שתכתבו ו- 75% מהציון הנ"ל ייקבע על-ידי מספר התשובות הנכונות שתענו בפרקי האמת של החשיבה המילולית) והציון בחשיבה הכמותית ייקבע על-ידי מספר התשובות הנכונות שתענו בפרקי האמת של החשיבה הכמותית.

שלב ד': חישוב ציוני הפסיכומטרי הכלליים (ציון בדגש כמותי, ציון בדגש מילולי וציון רב-תחומי) – תקבלו ציוני פסיכומטרי כלליים בדגש כמותי, בדגש מילולי וציון פסיכומטרי המכונה רב-תחומי (אותו אגב בדרך-כלל זוכרים לאורך זמן). כל אחד מהשלושה ינוע בין 200 ל-800.
הציון הפסיכומטרי הכללי בדגש המילולי ייקבע כך: 15% חיבור, 20% אנגלית, 20% חשיבה כמותית ו- 45% חשיבה מילולית.    
הציון הפסיכומטרי הכללי בדגש הכמותי ייקבע כך: 5% חיבור, 15% חשיבה מילולית, 20% אנגלית ו- 60% חשיבה כמותית.
הציון הפסיכומטרי הרב-תחומי ייקבע כך: 10% חיבור, 20% אנגלית, 30% חשיבה מילולית ו- 40% חשיבה כמותית. 

6. משמעות הציונים – ככל שציוני הבחינה הפסיכומטרית יהיו גבוהים יותר כך גדל הסיכוי של המועמד ללימודים אקדמיים להצליח יותר בלימודיו. גל מוסד אקדמי קובע את רף הציונים הנדרשים בבחינה הפסיכומטרית בהתאם לתואר המבוקש, בהתאם לביקוש, בהתאם להשקפת אותו המוסד ובהתאם לקריטריונים נוספים. מוסדות הלימוד האקדמיים לא יוכלו לקבל את כל הפונים אליהם המביעים את רצונם לרכוש השכלה גבוהה ולכן עליהם לבצע הליך מיון כלשהו. במסגרת הליך זה ציוני הבחינה הפסיכומטרית מהווים מדד מהותי כיוון שלתפיסת המוסדות הללו ציוני הבחינה מהווים כלי חיזוי די טוב אולם, הללו מכירים בכך שאינו מושלם. ציוני בחינות הבגרות נלקחים בחשבון לצד ציוני הבחינה הפסיכומטרית ולעתים ריאיון אישי אף הוא נעשה ונחשב למדד כלשהו בתנאי הקבלה. 

7. דיווח של הציונים למוסדות הלימוד השונים – המרכז לבחינות ולהערכה יעדכן את מוסדות הלימוד השונים בדבר הציונים שלכם בבחינה הפסיכומטרית. אלה התחייבו לעשות בהם שימוש בהליך הקבלה בלבד ותו לא. הציונים ידווחו לאוניברסיטאות הגדולות, אלו שייסדו את הבחינה הפסיכומטרית, תוך 45 ימים מיום הבחינה. כמו-כן, הם ידווחו לכל מוסד לימודי נוסף המוכר אותו תסמנו בעת הליך ההרשמה כי ברצונכם שכך יהא. 

8. דיווח של הציונים אל הנבחנים – עד 45 ימים מיום הבחינה יקבל כל נבחן את הציונים שקיבל בבחינה בדוא"ל או בדואר ישראל אל הכתובת שהוזנה בטופס ההרשמה. אם תביעו התנגדות לקבלתם בדוא"ל אז אלו יישלחו בדואר ישראל בלבד.