אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

הנדסת המישור הינו מהחשובים בנושאי לימוד המתמטיקה. שני פנים להוראת המקצוע, חשיבה הגיונית היא האחת, והפעל דמיון היא השנייה. בעת כתיבת הספר, שימת הלב ניתנה למציאת הרמוניה ומזיגה בין השתיים. 

הספר מתאים לתלמידי חטיבת הביניים, לתלמידי התיכון ולנבחני משנה במתמטיקה בהיקף שלוש, ארבע או חמש יחידות לימוד בבחינות הבגרות. הוא מותאם לחלוטין לתכנית הלימודים שנקבעה על ידי פיקוח הוראת המתמטיקה במשרד החינוך במדינת ישראל. 

הספר כולל חמישה פרקי לימוד בהנדסת המישור, קודם להם נכתב מבוא, ובסופם הובאו חמישה נספחים. חכמתו ומטרתו, כאחת, הן בכך שאין בו תרגילים. אכן, התמודדותו של תלמיד עם הקשיים הטמונים בפתרון תרגילים בהנדסת המישור לא תסולא בפז, אך כאן טמון סודו הגדול של הספר. תלמיד אשר ישקיע בלימוד הספר יחווה הצלחה והנאה לכשתגיע העת לפתור תרגילים. חשובה היא התובנה, עבור המורה והתלמיד, כי זה תלמיד שאינו בקיא בתכני הספר אין הוא מסוגל להתמודד עם קשיי הנושא.

תלמידיי הרבים, הם שדחפו לכתיבתו לאחר שחוו הצלחה. לא אחת, נכחתי כי האתגר הטמון בלימוד הנושא מספק הנאה. תקוותי כי ספר זה יסייע לתלמידים נוספים בלימודיהם, ולמורים בהוראתם.     

מחיר: 59 ש"ח (דמי משלוח: 15 ש"ח).