אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

עושר לשוני (חשיבה מילולית) -
אוצר מילים בעברית לבחינה הפסיכומטרית

קורא ספר זה יימצא בו 2,000 מילים שונות או מונחים שונים בשפה העברית אשר חולקו ל־20 יחידות לימוד כך שבכל יחידה תופענה 100 מילים, או מונחים, בשפה העברית. 

מטרת החלוקה ליחידות הלימוד היא "לכפות" על הקורא ללמוד את המילים ואת המונחים ב"מנות קטנות" ובקצב הנכון (הסבר והנחיות בדבר סוגיה זו ניתן למצוא בתחילת הספר). 

כל מילה וכל מונח זכו לפירוש אפשרי בשפה העברית ולצידם חובר משפט בעברית המכיל את המילה או את המונח הנ"ל באופן מודגש כדי להקל על הקורא במלאכת הזכירה, בפרט בפן האסוציאטיבי שכן שילוב המילה במשפט עשוי לסייע לקורא לזכור את ההקשר בו המילה הופיעה ולא לנסות לזכור אותה לכשעצמה וללא הקשר רחב יותר.  

המילים והמונחים בספר זה נבחרו בקפידה רבה ומתוך דגש על הקניית העושר הלשוני הנדרש, בשפה העברית, לתלמידים הנערכים לבחינה הפסיכומטרית.

אנו ממליצים לקורא לעסוק במלאכתו זו 45-30 דקות ביממה מפני שמעבר לכך, לטעמנו, היעילות תיפגע. מי מכם הנערך לבחינה הפסיכומטרית אשר יעשיר את עושרו הלשוני בשפה העברית באמצעות ספר זה לבטח ינהג בחכמה.

מחיר: 64 ש"ח. דמי משלוח: 15 ש"ח.   

עושר לשוני (אנגלית) -
אוצר מילים בעברית לבחינה הפסיכומטרית

קורא ספר זה יימצא בו 2,000 מילים שונות או מונחים שונים בשפה האנגלית אשר חולקו ל־16 יחידות לימוד כך שבכל יחידה תופענה 125 מילים, או מונחים, באנגלית. מטרת החלוקה ליחידות הלימוד היא "לכפות" על הקורא ללמוד את המילים ואת המונחים ב"מנות קטנות" ובקצב הנכון (הסבר והנחיות בדבר סוגיה זו ניתן למצוא בתחילת הספר).

בסיום כל יחידת לימוד הובאו בפני הקורא 40 תרגילים שמוינו לחמישה סוגים שונים כדלהלן: 
1) השלמת משפט (8 תרגילים)
2) תרגום לאנגלית (8 תרגילים)
3) מילה והיפוכה (8 תרגילים)
4) יוצא דופן (8 תרגילים)
5) תרגום לעברית (8 תרגילים)

בסה"כ הספר מציג 640 תרגילים לצד 2,000 המילים המובאות בו בפני הקורא שמטרתם לסייע לקורא להטמיע במוחו באופן מיטבי את המילים החשובות המוצגות בספר. 

אנו ממליצים לקורא לעסוק במלאכתו זו 45-30 דקות ביממה מפני שמעבר לכך, לטעמנו, היעילות תיפגע. מי מכם הנערך לבחינה הפסיכומטרית אשר יעשיר את עושרו הלשוני בשפה העברית באמצעות ספר זה לבטח ינהג בחכמה.

מחיר: 69 ש"ח. דמי משלוח: 15 ש"ח.