אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

שאלון 581 (60% מהציון הסופי)

אלגברה – תשתית אלגברית לשאלון 581

חוקי חזקות ושורשים

שאלות מילוליות (תנועה והספק)

בעיות תנועה ובעיות הספק – תיאוריה

סדרות 

הסתברות

הסתברות – סיכום נושאי הלימוד

הנדסת המישור

חיבור וחיסור קטעים וזוויות – תרגול יסודי

טריגונומטריה במישור

רשימת 44 זהויות טריגונומטריות

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

 
 

שאלון 582 (40% מהציון הסופי)

 
אלגברה – תשתית אלגברית לשאלון 582


גאומטריה אנליטית

וקטורים

וקטורים בגישה אלגברית – סיכום נושאי הלימוד

מספרים מרוכבים

מספרים מרוכבים – סיכום נושאי הלימוד

טריגונומטריה במרחב

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

שאלות גדילה ודעיכה