אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

מפגש מס' 1 מיום 02.07.20

מפגש מס' 2 מיום 05.07.20

מפגש מס' 3 מיום 07.07.20

מפגש מס' 4 מיום 09.07.20

מפגש מס' 5 מיום 12.07.20

מפגש מס' 6 מיום 14.07.20

מפגש מס' 7 מיום 16.07.20

מפגש מס' 8 מיום 19.07.20

מפגש מס' 9 מיום 21.07.20

מפגש מס' 10 מיום 23.07.20

מפגש מס' 11 מיום 26.07.20

מפגש מס' 12 מיום 28.07.20

מפגש מס' 13 מיום 30.07.20

מפגש מס' 14 מיום 02.08.20

מפגש מס' 15 מיום 04.08.20

מפגש מס' 16 מיום 06.08.20

מפגש מס' 17 מיום 09.07.20

מפגש מס' 18 מיום 11.07.20

מפגש מס' 19 מיום 13.07.20

מפגש מס' 20 מיום 16.07.20

מפגש מס' 21 מיום 18.07.20 – סימולציה מס' 1

מפגש מס' 22 מיום 20.07.20

מפגש מס' 23 מיום 23.07.20 – סימולציה מס' 2

מפגש מס' 24 מיום 25.07.20 

מפגש מס' 25 מיום 26.07.20 – סימולציה מס' 3

מפגש מס' 26 מיום 27.07.20

מפגש מס' 27 מיום 30.07.20 – סימולציה מס' 4

מפגש מס' 28 מיום 31.07.20

מפגש מס' 29 מיום 01.09.20 – סימולציה מס' 5

מפגש מס' 30 מיום 02.09.20