אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

תוכן המפגש
כללי:
1. מענה על שאלות משיעורי הבית.
2. בוחן מס’ 20.
3. מבנה הבחינה
אנגלית:
1.3.14 יחידה מס’ 14 מילים 1750-1626 כחלק מבוחן מס’ 20
חשיבה מילולית:
1.3.13 יחידה מס’ 14 מילים 1400-1301 כחלק מבוחן מס’ 20
שאלות הבנה והסקה מסוג השלמת משפט
חשיבה כמותית:
הסקה מתרשים
פתרון פרק בחינה
 
ש”ב
אנגלית:
ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 15, מילים 1875-1751
חשיבה מילולית:
ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 15 , מילים 1500-1401
ספר חשיבה מילולית – עמ’ 223-147
חשיבה כמותית:
ספר תרגול נוסף כמותי – עמ’ 520-487
 
במפגש מס’ 17 ייערך בוחן מס’ 21 על:
1) אנגלית – יחידה מס’ 15
2) חשיבה מילולית – יחידה מס’ 15
3) חשיבה כמותית – הסקה מתרשים 
4) חשיבה מילולית – השלמת משפט