אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

נוכחות:
היעדרות: דנין נועה
איחורים: –
יציאה מוקדמת: –  
תוכן המפגש:
כללי:
1) מסקנות רמה הכיתתית לאחר בדיקת 18 פעמים את שתי פסקאות הפתיחה. 
2) בוחן מס’ 8.  
מטלת הכתיבה: – 
אנגלית:
1.3 ספר עושר לשוני
1.3.8 יחידה 8 – מילים 1000-876 במסגרת בוחן מס’ 8
חשיבה מילולית:
1.3 ספר עושר לשוני
1.3.8 יחידה 8 – מילים 800-701 במסגרת בוחן מס’ 8
חשיבה כמותית:
2.3.10.2-2 (ראה תוכן עניינים)
שיעורי בית:
כללי: –  
מטלת הכתיבה: למד בעל פה שוב את מאפייני רכיבי הפסקה הראשונה, הפסקה השנייה והפסקה השלישית כהכנה לבוחן בשיעור הבא. 
אנגלית: ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 9: מילים 1125-1001 
חשיבה מילולית: ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 9: מילים 900-801
חשיבה כמותית:
ספר מבוא לכמותי – עמ' 194-155
ספר תרגול נוסף כמותי – עמ' 366-343
ציוד למפגש הבא:
כללי: מחרת טיפים, סטופר.  
מטלת הכתיבה: – 
אנגלית: – 
חשיבה מילולית: מחברת
חשיבה כמותית: מחברת

נושאי לימוד לבוחן מס’ 9 שייערך במפגש מס’ 10 בתאריך 14.2.20:
מטלת הכתיבה: –
אנגלית: יחידה 9
חשיבה מילולית: יחידה 9
חשיבה כמותית: אלגברה 2-2.3.10.2