אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

תוכן המפגש

כללי
1. מענה על שאלות משיעורי הבית

2. בוחן מס’ 7

אנגלית
1.3.5 יחידה מס’ 5 מילים 625-501 כחלק מבוחן מס’ 7

חשיבה מילולית
1.3.4 יחידה מס’ 5 מילים 500-401 כחלק מבוחן מס’ 7

חשיבה כמותית
2.3 גאומטרייה – משולשים

ש”ב

אנגלית
ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 6, מילים 750-626

חשיבה מילולית
ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 6 , מילים 600-501

חשיבה כמותית

1. ספר מבוא לכמותי – גאומטרייה: משולשים | עמ’ 194-165

2. ספר תרגול נוסף כמותי – גאומטרייה – ישרים, זוויות ומשולשים | עמ' 366-343


3. נספח מס' 16: אלגברה – שברים (22 תרגילים ללא תשובות) 
להורדת הקובץ לחץ כאן

4. נספח מס' 17: אלגברה – ביטויים (25 תרגילים ללא תשובות) 
להורדת הקובץ לחץ כאן

5. נספח מס' 18: אלגברה – משוואות (37 תרגילים ללא תשובות) 
להורדת הקובץ לחץ כאן

6. נספח מס' 19: אלגברה – אי שוויונות (28 תרגילים ללא תשובות) 
להורדת הקובץ לחץ כאן

7. נספח מס' 20: אלגברה – חזקות ושורשים (47 תרגילים ללא תשובות) 
להורדת הקובץ לחץ כאן

8. נספח מס' 21: אלגברה – ערך מוחלט (33 תרגילים ללא תשובות) 
להורדת הקובץ לחץ כאן 

9. נספח מס' 22: גאומטרייה – ישרים (10 תרגילים ללא תשובות) | להורדת הקובץ לחץ כאן

10. נספח מס' 23: גאומטרייה – משולשים (39 תרגילים ללא תשובות) | להורדת הקובץ לחץ כאן

ציוד למפגש מס’ 8: כלי כתיבה ומחברת הקורס בלבד

במפגש מס’ 8 ייערכו שני בחנים:

בוחן מס’ 8 – נושאי הבוחן:
1) אנגלית – יחידה מס' 6 
2) חשיבה מילולית – יחידה מס’ 6
3) חשיבה כמותית – גאומטרייה (משולשים)

בוחן מס’ 8 – כתיבת שתי הפסקות הראשונות.