אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

נוכחות:
היעדרות: אוחנה עומר, דנין נועה, סבג יעל וצויבל תהל.   
איחורים: מלכה שילת – 3 דקות.
יציאה מוקדמת: –  
תוכן המפגש:
כללי:
1) מענה על שאלות משיעורי הבית.
2) בוחן מס' 6. 
מטלת הכתיבה:
3.7 פיסקת הטיעון המרכזי
3.7.1 שורת רווח או הזחה
3.7.2 מילות פתיחה
3.7.3 משפט מרכזי להצגת הטיעון המרכזי
3.7.4 פיתוח פסקת הטיעון המרכזי
3.7.4.1 פיתוח פסקת הטיעון המרכזי ע"י הסבר
3.7.4.2 פיתוח פסקת הטיעון המרכזי ע"י דוגמה
3.7.4.3 פיתוח פסקת הטיעון המרכזי ע"י שאלה רטורית
3.7.4.4 פיתוח פסקת הטיעון המרכזי ע"י שימוש באנלוגיה.
אנגלית:
1.3 ספר עושר לשוני
1.3.6 יחידה 6 – מילים 750-626 במסגרת בוחן מס’ 6
חשיבה מילולית:
1.3 ספר עושר לשוני
1.3.6 יחידה 6 – מילים 600-501 במסגרת בוחן מס’ 6
חשיבה כמותית:
1.74-1.69 (ראה תוכן עניינים)
שיעורי בית:
כללי: –  
מטלת הכתיבה: למד בעל פה את מאפייני רכיבי הפסקה הראשונה ואת מאפייני רכיבי הפסקה השנייה כהכנה לבוחן בשיעור הבא. 
אנגלית: ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 7: מילים 875-750 
חשיבה מילולית: ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 7: מילים 700-601
חשיבה כמותית:
1) ספר תרגול נוסף כמותי: עמ’ 196-133
2) נספח 5.12 – אלגברה: 1.74-1.69 
3) נספחים 5.13-5.15 – נספחים 18-16 מהקורס הקודם

ציוד למפגש הבא:
כללי: מחרת טיפים, סטופר.  
מטלת הכתיבה: – 
אנגלית: – 
חשיבה מילולית: מחברת
חשיבה כמותית: מחברת

נושאי לימוד לבוחן מס’ 7 שייערך במפגש מס’ 8 בתאריך 10.2.20:
מטלת הכתיבה: כתיבת שתי הפסקאות הראשונות
אנגלית: יחידה 7
חשיבה מילולית: יחידה 7
חשיבה כמותית: אלגברה 1.74-1.69