אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

תוכן המפגש

כללי
1. מענה על שאלות משיעורי הבית

2. בוחן מס’ 5
3. בוחן מס' 6 – כתיבת פסקת הפתיחה

אנגלית
1.3.4 יחידה מס’ 4 מילים 500-376 כחלק מבוחן מס’ 5

חשיבה מילולית
1.3.4 יחידה מס’ 4 מילים 400-301 כחלק מבוחן מס’ 5
2.5 מציאת טיעונים
2.6 פיסקת הטיעון המרכזי

חשיבה כמותית
2. גאומטרייה
2.1 קטעים
2.2 זוויות
   2.2.1 שיום זוויות
   2.2.2 חיבור וחיסור זוויות
   2.2.3 שני ישרים נחתכים – זוויות צמודות וזוויות קודקודיות
   2.2.4 שני ישרים הנחתכים ע"י ישר שלישי – זוויות מתאימות, זוויות מתחלפות וזוויות חד צדדיות

ש”ב

אנגלית
ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 5, מילים 625-501

חשיבה מילולית
ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 5 , מילים 500-401

חשיבה כמותית
1. ספר מבוא לכמותי – ישרים וזוויות עמ' 163-155
2. נספח מס’ 13: גאומטרייה (פעולות 2.1-2.2 העוסקות בקטעים ובזוויות ללא 2.2.4) להורדת הקובץ לחץ כאן
3. נספח מס' 14 – גאומטרייה (2.2.4) להורדת הקובץ לחץ כאן
4. נספח מס' 15 – גאומטרייה (2.2.4 תרגילים נוספים) 
להורדת הקובץ לחץ כאן
 

ציוד למפגש מס’ 7: כלי כתיבה ומחברת הקורס בלבד

במפגש מס’ 7 ייערכו שני בחנים:

בוחן מס’ 7 – נושאי הבוחן:
1) אנגלית – יחידה מס’ 5 מילים 625-501. 
2) חשיבה מילולית – יחידה מס’ 5 מילים 500-401.
3) חשיבה כמותית – פעולות 2.1-2.2 (גאומטרייה: קטעים וזוויות).