אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

תוכן המפגש
בוחן 25
תרגול פרקי חשיבה כמותית
להלן פרקי סימולציה מס' 1:
פרק 1 – ספטמבר 17 מילולית ראשון 
פרק 2 – יולי 17 כמותית ראשון
פרק 3 – יולי 17 אנגלית ראשון 
פרק 4 – קיץ 19 כמותית שני
פרק 5 – קיץ 19 מילולית שני
פרק 6 – אוקטובר 13 כמותית שני
פרק 7 – אוקטובר 13 אנגלית ראשון
פרק 8 – דצמבר 12 מילולית ראשון
ש”ב
אנגלית:
ספר עושר לשוני – יחידות מס’ 8,7 – חזרה.
ספר אנגלית – הבנת הנקרא: עמ’ 479-460 5 יחידות עבודה שמספרן 15-11: 2 טקסטים בכל יחידה.
כללי:
פברואר 2013 – 6 פרקים
יולי 2013 – 6 פרקים

במפגש מס’ 23 ייערך בוחן מס’ 26 – חומר לבוחן:
1) אנגלית – יחידות 8,7. 
2) חשיבה מילולית – יחידה מס’ 20.
3) חשיבה כמותית – פרק שלם מבחינה.

להלן תאריכי הסימולציות הבאות:
סימולציה מס’ 2 – יום שישי – 13.12.19 – שעת התחלה: 08:30
סימולציה מס’ 3 – יום שני – 16.12.19 – שעת התחלה: 13:30
סימולציה מס’ 4 – יום שישי – 20.12.19 – שעת התחלה: 08:30