אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

נוכחות:
היעדרות: דנין נועה
איחורים: אסנר רותם 10 דקות
יציאה מוקדמת: –

תוכן המפגש:

כללי: 
בוחן מס’ 20
מטלת הכתיבה: 
אנגלית: –
חשיבה מילולית:

1.3 ספר עושר לשוני
1.3.20 יחידה 20 – מילים 2000-1901 במסגרת בוחן מס’ 20
חשיבה כמותית:
פרקי בחינה

שיעורי בית:
מרץ 2019
ספטמבר 2015
יולי 2015

ציוד למפגש הבא:
במפגש מס' 22 תיערך סימולציה מס' 1