אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

נוכחות:
היעדרות: 
איחורים: 
יציאה מוקדמת: 
תוכן המפגש:
כללי:
מטלת הכתיבה:  
אנגלית:
חשיבה מילולית:
חשיבה כמותית:
שיעורי בית:
כללי:
מטלת הכתיבה:
אנגלית: 
חשיבה מילולית:
חשיבה כמותית:
ציוד למפגש הבא:
כללי: 
מטלת הכתיבה: 
אנגלית:
חשיבה מילולית: 
חשיבה כמותית: 

נושאי לימוד לבוחן מס’ 2 שייערך במפגש מס’ 3 בתאריך 29.1.20:
מטלת הכתיבה: 
אנגלית:
חשיבה מילולית: 
חשיבה כמותית: