אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

תוכן המפגש
כללי:

בוחן מס’ 22.
אנגלית:
1.3.16 יחידה מס’ 16 מילים 2000-1876 כחלק מבוחן מס’ 22
השלמת משפטים – אנגלית

חשיבה מילולית:
1.3.16 יחידה מס’ 16 מילים 1600-1501 כחלק מבוחן מס’ 22
חשיבה כמותית:
פתרון פרקי בחינה.

ש”ב
אנגלית:
ספר עושר לשוני – יחידות מס’ 1,2 – חזרה.
ספר אנגלית – השלמת משפטים: עמ' 98-19 (80 יחידות : 8 שאלות ליחידה ובסך הכל 640 שאלות).

חשיבה מילולית:
ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 17 , מילים 1700-1601.
חשיבה כמותית:
יולי 2012 פרק 2
אפריל 2012 פרק 2
פברואר 2012 פרק 2
דצמבר 2011 פרק 2
אוקטובר 2011 פרק 2
יולי 2011 פרק 2
אפריל 2011 פרק 2
 

במפגש מס’ 19 ייערך בוחן מס’ 23 על:
1) (א) אנגלית – יחידות 1,2 (ב) השלמת משפטים.
2) חשיבה מילולית – יחידה מס’ 17.
3) חשיבה כמותית – פרק שלם מבחינה.