אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

נוכחות:
היעדרות: דנין נועה
איחורים: –
יציאה מוקדמת: –

תוכן המפגש:

כללי:
בוחן מס’ 16
מטלת הכתיבה: –
אנגלית:
1.3 ספר עושר לשוני
1.3.16 יחידה 16 – מילים 2000-1876 במסגרת בוחן מס’ 16
חשיבה מילולית:
1.3 ספר עושר לשוני
1.3.16 יחידה 16 – מילים 1600-1501 במסגרת בוחן מס’ 16
חשיבה כמותית:
בעיות מילוליות

שיעורי בית:

כללי: –  
מטלת הכתיבה: –
אנגלית: 
ספר אנגלית – שאלות מסוג Sentence Completion עמ' 98-19 יחידות 80-1.

חשיבה מילולית: 
ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 17: מילים 1700-1601.
חשיבה כמותית:
ספר מבוא לכמותי – עמ' 308-243
ספר תרגול נוסף כמותי – עמ' 132-101 + עמ' 342-197
נספחים: –

ציוד למפגש הבא:
כללי: מחברת טיפים, סטופר.  
מטלת הכתיבה: – 
אנגלית: – 
חשיבה מילולית: מחברת
חשיבה כמותית: מחברת

נושאי לימוד לבוחן מס’ 17 שייערך במפגש מס’ 18 בתאריך 04.03.20:
מטלת הכתיבה: –
אנגלית: השלמת משפטים
חשיבה מילולית: יחידה 17
חשיבה כמותית: בעיות מילוליות