אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

נוכחות:
היעדרות: דנין נועה
איחורים: –
יציאה מוקדמת: –

תוכן המפגש:

כללי:
1) מענה על שאלות משיעורי הבית.
2) בוחן מס’ 15

מטלת הכתיבה: 
הוצגו שני נימוקים פוטנציאליים עבור החיבור שעסק בדיור הציבורי בישראל –
נימוק ערכי – "חזק עוזר לחלש" דהיינו טוב שמדינת ישראל תסייע למי שאין ביכולתו לרכוש דירה בכוחות עצמו.
נימוק כלכלי – "עזרה לחלש" עשויה להועיל למשק הכלכלי במדינת ישראל במבט קדימה. 
אנגלית:
1.3 ספר עושר לשוני
1.3.15 יחידה 15 – מילים 1875-1751 במסגרת בוחן מס’ 15
חשיבה מילולית:
1.3 ספר עושר לשוני
1.3.15 יחידה 15 – מילים 1500-1401 במסגרת בוחן מס’ 15
חשיבה כמותית:
גאומטרייה אנליטית
שיעורי בית:

כללי: –  
מטלת הכתיבה: –
אנגלית: 
ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 16: מילים 2000-1876
 

חשיבה מילולית: 
ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 16: מילים 1600-1501
ספר חשיבה מילולית – שאלות הבנה והסקה – עמ' 305-295, 333-321, 365-359, 398-385, 437-429
חשיבה כמותית:
ספר תרגול נוסף כמותי: 
מערכת צירים – עמ' 453-445 
נספחים:
5.41 גאומטרייה – מערכת צירים

ציוד למפגש הבא:
כללי: מחברת טיפים, סטופר.  
מטלת הכתיבה: – 
אנגלית: – 
חשיבה מילולית: מחברת
חשיבה כמותית: מחברת

נושאי לימוד לבוחן מס’ 16 שייערך במפגש מס’ 17 בתאריך 02.03.20:
מטלת הכתיבה: –
אנגלית: יחידה 16
חשיבה מילולית: יחידה 16, שאלות הבנה והסקה
חשיבה כמותית: גאומטרייה – מערכת הצירים