אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

תוכן המפגש:
כללי:
1. מענה על שאלות משיעורי הבית
2. בוחן מס’ 18
אנגלית:
1.3.12 יחידה מס’ 12 מילים 1500-1376 כחלק מבוחן מס’ 18
חשיבה מילולית:
1.3.12 יחידה מס’ 12 מילים 1200-1101 כחלק מבוחן מס’ 18
שאלות הבנה והסקה: משלים והשוואות, מחזק/מחליש, חשיבה מדעית
חשיבה כמותית:
בעיות מילוליות – תרגול

ש”ב:
אנגלית:
ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 13, מילים 1625-1500
חשיבה מילולית:
ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 13 , מילים 1300-1201
ספר חשיבה מילולית – עמ' 291-374

ציוד למפגש מס’ 15: כלי כתיבה, מחברת הקורס, ספר חשיבה מילולית.

במפגש מס’ 15 ייערך בוחן מס’ 19 על:
1) אנגלית – יחידה מס’ 13
2) חשיבה מילולית – יחידה מס’ 13
3) חשיבה כמותית – בעיות מילוליות