אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

תוכן המפגש:
כללי:
1. מענה על שאלות משיעורי הבית
2. בוחן מס’ 17
אנגלית:
1.3.11 יחידה מס’ 11 מילים 1375-1251 כחלק מבוחן מס’ 17
חשיבה מילולית:
1.3.11 יחידה מס’ 11 מילים 1100-1001 כחלק מבוחן מס’ 17
חשיבה כמותית:
בעיות מילוליות

ש”ב:
אנגלית:
ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 12, מילים 1500-1376
חשיבה מילולית:
ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 12 , מילים 1200-1101
חשיבה כמותית:
ספר מבוא לכמותי – עמ' 308-243
ספר תרגול נוסף כמותי – עמ' 342-197

ציוד למפגש מס’ 14: כלי כתיבה, מחברת הקורס, ספר חשיבה מילולית.

במפגש מס’ 14 ייערך בוחן מס’ 18 על:
1) אנגלית – יחידה מס’ 12
2) חשיבה מילולית – יחידה מס’ 12
3) חשיבה כמותית – בעיות מילוליות