אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

נוכחות:
היעדרות: – 
איחורים: אוחנה עומר – 52 דקות, אסולין ליאור – 38 דקות
יציאה מוקדמת: –

תוכן המפגש:

כללי:
1) מענה על שאלות משיעורי הבית.
2) בוחן מס’ 12.
מטלת הכתיבה: 
חידוד משפטי פתיחת פסקאות הגוף
אנגלית:
1.3 ספר עושר לשוני
1.3.12 יחידה 12 – מילים 1500-1376 במסגרת בוחן מס’ 12
חשיבה מילולית:
1.3 ספר עושר לשוני
1.3.12 יחידה 12 – מילים 1200-1101 במסגרת בוחן מס’ 12
2. אנלוגיות
2.1 אנלוגיות – אסטרטגיה
חשיבה כמותית:


שיעורי בית:

כללי: –  
מטלת הכתיבה: 
למד בעל פה את מאפייני רכיבי הפסקה הראשונה, הפסקה השנייה, הפסקה השלישית, הפסקה הרביעית ופסקת הסיום כהכנה לבוחן שייערך ביום רביעי 26.2.20 שבו נכתוב לראשונה בקורס חיבור מלא. 

אנגלית: 
ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 13: מילים 1625-1501
 

חשיבה מילולית: 
ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 13: מילים 1300-1201.
ספר חשיבה מילולית – אנלוגיות: עמ' 66-17 – יחידות 50-1 
חשיבה כמותית:
ספר הנדסת המישור: עמודים 77-96 – שוב!

ציוד למפגש הבא:
כללי: מחברת טיפים, סטופר.  
מטלת הכתיבה: – 
אנגלית: – 
חשיבה מילולית: מחברת, ספר חשיבה מילולית
חשיבה כמותית: מחברת

נושאי לימוד לבוחן מס’ 13 שייערך במפגש מס’ 14 בתאריך 24.2.20:
מטלת הכתיבה: –
אנגלית: יחידה 13
חשיבה מילולית: יחידה 13, אנלוגיות
חשיבה כמותית: גאומטרייה