אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

נוכחות:
היעדרות: צויבל תהל
איחורים: אין
יציאה מוקדמת: אין
תוכן המפגש:
כללי:
1) מבנה הבחינה הפסיכומטרית – מבט "שטחי"
2) מבנה הקורס ודרישותיו – מבט "שטחי"
מטלת הכתיבה: –  
אנגלית:
1. עושר לשוני
1.1 בחירת ספר קריאה לתקופת הקורס
1.2 מחברת "5 מילים חדשות ביום"
חשיבה מילולית:
1. עושר לשוני
1.1 בחירת ספר קריאה לתקופת הקורס
1.2 מחברת "5 מילים חדשות ביום"
חשיבה כמותית:
1. אלגברה
1.1 חיבור במאוזן
1.2 חיבור במאונך

1.3 חיסור במאוזן
1.4 חיסור במאונך
1.5 כפל במאוזן
1.6 כפל במאונך
1.7 חילוק במאוזן
1.8 חילוק במאונך
1.9 סדר פעולות חשבון
1.10 צמצום שברים
1.11 הרחבת שברים
שיעורי בית:
כללי:
1) נספח 1.1 – טיפים לתקופת הקורס (קריאה סבלנית)
2) נספח 1.2 – גיליון לסימון התשובות (צפו בו כמה דקות כדי להכירו)
3) נספח 1.3 – מבנה הבחינה הפסיכומטרית ("מבט שטחי")
מטלת הכתיבה:
1) נספח 2.1 – הכרת הדף לכתיבת החיבור (צפו בו כמה דקות כדי להכירו)
אנגלית: 
1) ספר עושר לשוני – יחידה מס' 1: מילים 125-1
2) מציאת ספק קריאה לתקופת הקורס
חשיבה מילולית:
1) ספר עושר לשוני – יחידה מס' 1: מילים 100-1  
2) מציאת ספק קריאה לתקופת הקורס

חשיבה כמותית:
1) ספר מבוא לכמותי: עמ' 43-7
2) נספח 5.3 – לוח הכפל 10-1 (דעו בעל-פה)
3) נספח 5.4 – ריבועי המספרים 34-11 (דעו בעל-פה)
4) נספח 5.5 – אלגברה: 1.11-1.1

ציוד למפגש הבא:
כללי: מחברת טיפים, סטופר
מטלת הכתיבה: –
אנגלית: – 
חשיבה מילולית: – 
חשיבה כמותית: ספר מבוא לכמותי 

נושאי לימוד לבוחן מס' 1 שייערך במפגש מס' 2 בתאריך 26.1.20:
מטלת הכתיבה: –
אנגלית: עושר לשוני – יחידה 1
חשיבה מילולית: עושר לשוני – יחידה 1
חשיבה כמותית: אלגברה 1.11-1.1