אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

תוכן המפגש

אנגלית
1. עושר לשוני
1.1 בחירת ספר קריאה לתקופת הקורס
1.2 מחברת "5 מילים ביום"

חשיבה מילולית
1. עושר לשוני
1.1 בחירת ספר קריאה לתקופת הקורס
1.2 מחברת "5 מילים ביום"

חשיבה כמותית
1. אלגברה
1.1 חיבור במאוזן
1.2 חיבור במאונך
1.3 חיסור במאוזן
1.4 חיסור במאונך
1.5 כפל במאוזן
1.6 כפל במאונך
1.7 חילוק במאוזן
1.8 חילוק במאונך
1.9 סדר פעולות חשבון
1.10 צמצום שברים
1.11 הרחבת שברים
1.12 השוואת שברים
1.13 מעבר ממספר מעורב לשבר מדומה
1.14 מעבר משבר מדומה למספר מעורב
1.15 כפל שברים
1.16 חילוק שברים
1.17 חיבור שברים
1.18 חיסור שברים
1.19 מעבר ממספר עשרוני לשבר
1.20 מעבר משבר למספר עשרוני
1.21 כפל מספר עשרוני בכפולות של 10
1.22 חילוק מספר עשרוני בכפולות של 10
1.23 הרחבת שבר עשרוני
1.24 צמצום שבר עשרוני
1.25 חיבור מספרים עשרוניים במאוזן
1.26 חיבור מספרים עשרוניים במאונך
1.27 חיסור מספרים עשרוניים במאוזן
1.28 חיסור מספרים עשרוניים במאונך
1.29 כפל מספרים עשרוניים במאוזן
1.30 כפל מספרים עשרוניים במאונך
1.31 חילוק מספרים עשרוניים במאוזן
1.32 חילוק מספרים עשרוניים במאונך

ש"ב

אנגלית
1. בחירת ספר קריאה לתקופת הקורס.
2. פתיחת מחברת "5 מילים ביום".

חשביה מילולית
1. בחירת ספר קריאה לתקופת הקורס.
2. פתיחת מחברת "5 מילים ביום".

חשיבה כמותית
1. ספר מבוא לכמותי – עמ' 94-7.
2. נספח מס' 1 : אלגברה (פעולת 1.1-1.32) – להורדת הקובץ לחץ כאן

ציוד למפגש מס' 2
כלי כתיבה ומחברת הקורס בלבד.

במפגש מס' 2 ייערך בוחן מס' 1 – נושאי הבוחן:
1) אנגלית – יחידה מס' 1 מילים 50-1.
2) חשיבה מילולית – יחידה מס' 1 מילים 50-1.
3) חשיבה כמותית – פעולות 1.1-1.32.