אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

חומרי הלמידה בקורס מתעדכנים מספר פעמים בכל שנה, כך בארבעת תחומי הדעת בבחינה – מטלת הכתיבה, אנגלית, חשיבה מילולית וחשיבה כמותית. עדכון החומרים מאפשר למורי ביה"ס, כך מידי כל קורס, להקפיד על רלוונטיות נדרשת לטובת הצלחת תלמידיהם. הכרת אופייה הייחודי של הבחינה תוך מגבלת הזמן מלמדת על הצורך לרענן ולעדכן את חומרי הלמידה מעת לעת, לעתים בסיומו של כל מועד. ובכל זאת, השלד המרכזי של הקורס נותר בעינו מקורס לקורס אלא שנספחיו, כאמור, זוכים לעדכונים שוטפים חזור ושוב.