אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

מאז שנת 2001 הכשרנו לבחינות הבגרות ולבחינה הפסיכומטרית אלפי תלמידים במגוון מסגרות הלימוד המוצעות על ידינו – שיעורים פרטיים ליחידים, שיעורים פרטיים לקבוצות לימוד קטנות וקורסים לבחינות הבגרות ולבחינה הפסיכומטרית.
ההישגים של תלמידינו בבחינות אלו גבוהים באופן ניכר מהציונים הממוצעים המתפרסמים מעת לעת בתקשורת. אנו גאים על כך ומברכים על כך ומזמינים גם אותך להצטרף להצלחה.
בבחינות הבגרות, מעין "כלל אצבע", נציין כי 80% מתלמידינו במשך השנים קיבלו מעל 80. אגב, חלק ניכר מהם קיבלו מעל 90.
סטטיסטית, מרביתם ככולם של תלמידינו בוחרים בנו, ב"אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי" לאחר שקיבלו המלצה מחבר שכבר למד עמנו קודם לכן, נוסחת הפל"א ("פה לאוזן"), כך אנו מכנים זאת שכן הישגי תלמידנו ברבות השנים הם אשר, בין היתר, "מבצעים" את מלאכה זו עבורינו.