אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

בעת בחינות הבגרות במתמטיקה יקבל כל נבחן דפי נוסחאות (נוסחאונים בפי התלמידים). תלמיד רשאי בעת הבחינה להיעזר בכל התוכן הכתוב על גבי הדפים הללו ובכל זאת אנו ממליצים לכם להכירם היטב, לכל הפחות להכיר את התוכן המופיע בהם ואת המיקום המדויק של כל נוסחה או כל מידע המופיע בדפי הנוסחאות הנ"ל. מי מכם אשר יצליח לזכור בעל-פה את כל הנוסחאות הללו ייטיב לעשות שכן הכרת הנוסחאות הללו בעל-פה לבטח תסייע בעת חשיבה על דרכי פתרון לשאלה מסוימת כי מעצם הכרת הנוסחה גדל הסיכוי לגלות את הצורך להשתמש בה, במקרה זה או אחר. 

  

  הערה: אל תשכחו שעליכם להכיר נוסחאות רבות נוספות במגוון נושאי הלימוד שאינן נמצאות בדפי הנוסחאות הללו.

 

  להלן דפי הנוסחאות (נוסחאונים):