אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

מטלת הכתיבה

– תכנון מקדים לכתיבת החיבור
– אסטרטגיות למציאת טיעונים
– רכיבי פסקת הפתיחה: רקע, מחלוקת ועמדה
– רכיבי פסקת הטיעון המרכזי: הזחה/שורת רווח, מילות פתיחה, משפט מרכזי, פיתוח באמצעות אמצעי שכנוע: הסבר, דוגמה, שאלה רטורית, אנלוגיה.
– רכיבי פסקת הטיעון המשני: הזחה/שורת רווח, מילות פתיחה, משפט מרכזי, פיתוח באמצעות אמצעי שכנוע: הסבר, דוגמה, שאלה רטורית, אנלוגיה.
– רכיבי פסקת העימות / פסקת החשיבה הביקורתית: הזחה/שורת רווח, מילות פתיחה, משפט מרכזי, הסתייגות, התמודדות עם המשפט המרכזי (הסבר הגיוני, דוגמה סותרת, שאלה רטורית סותרת אנלוגיה סותרת). 
– רכיבי פסקת הסיום: הזחה/שורת רווח, מילות פתיחה, חזרה על שני הנימוקים לצד חזרה על העמדה.  

אנגלית

– שלבי העבודה לפתרון שאלות מסוג השלמת משפט: קריאת המשפט תוך תרגומו לעברית וחשיבה על השלמת מילה בעברית, מעבר על ארבע התשובות המוצעות וחיפוש מילה בעלת משמעות דומה למילה החסרה עליה חשבנו, שיבוץ המילה וקריאת המשפט השלם על מנת לוודא שהוא הגיוני. דגש: שימת לב למבנה המשפט, לשימוש בזמנים של פעלים, לשימוש במילות קישור. המלצה: לסמן את מילות הקישור. 

חשיבה מילולית

דגשים לפתרון אנלוגיות:
1. משמעות המילים המודגשות ולא צלילן.
2. חיזוק המשפט המקשר אולם לא יותר מידי.
3. חשיבות סדר המילים המודגשות.
4. "מה זה".
5. המילה "מטרה".
6. "מי על מי".
7. לא להשתמש במילה "צריך".
8. שני פעלים באותו זמן ובאותו גוף > "ניואנס".
9. גורם מקשר/מתווך.
10. שימוש במילה "ההפך".
11. דני הסנג'ר.

דגשים לפתרון שאלות הבנה והסקה מסוג הבנת משפט/פסקה:
1. זיהוי משפטים רבי משמעות 
2. שאלה ישירה – התשובה בגוף המשפט/הפסקה
3. שאלה עקיפה – התשובה לא תופיע בגוף השאלה, יש לזהותה "בין השורות"
4. שאלת הסקה – התשובה לא תופיע בגוף השאלה, נדרשת הסקה לוגית מהמשפט/מהפסקה
5. שאלת מילים מודגשות – בדיקת הבנת המילים המודגשות במשפט/בפסקה
6. כשל/פגם פנימי במשפט/בפסקה – איתור ו/או תיקון הכשל/הפגם הפנימי 

דגשים לפתרון שאלות הבנה והסקה מסוג משלים/השוואות:
1. יש לבצע התאמה/השוואה בין רכיבי המשל (סיפור קצר) לבין רכיבי "מציאות השאלה".
2. ייתכן שנדרש להסיק/לזהות מסקנה אפשרית "בין השורות" מתוך המשל/הפתגם הנאמר. 

דגשים לפתרון שאלות הבנה והסקה מסוג מחזק/מחליש:
– על התלמיד לבחון כיצד מידע/נתון נוסף השפיע (חיזק/החליש/לא חיזק ולא החליש) על המסקנה שהוסקה על בסיס נתון התחלתי. 
– החלשת מסקנה:
א. הסבר חלופי
ב. דוגמה סותרת
ג. ערעור יסוד המסקנה
ד. "ביצה ותרנגולת"
– חיזוק מסקנה:
א. שלילת הסבר חלופי
ב. דוגמה תומכת
ג. חיזוק יסוד המסקנה 

דגשים לשאלות הבנה והסקה מסוג חשיבה מדעית:
– סוג ראשון של שאלות: השוואה בין שתי קבוצות תוך בדיקת משתנה מוגדר. חשוב לזכור: ככל ששתי הקבוצות תהיינה דומות יותר בכלל רכיבי הבדיקה פרט לרכיב הנבדק כך רמת המהימנות של ההשוואה בין השתיים גבוהה יותר דהיינו מדובר בהשוואה טובה יותר. 
– סוג שני של שאלות: בהינתן שני נתונים אל לנו להסיק כי האחד נוצר כתוצאה מרעהו. דוגמה: אם מרבית האקדמאיים בשכונת מגוריו של יוסי הם בלונדינים אין זה אומר כי הימצאותו של אדם בלונדיני מלמדת על כך שהוא אקדמאי ואין זה אומר, כמובן, שכדאי ליוסי להיות אקדמאי אם ברצונו להיות בלונדיני. מוסר השכל: אל לנו להסיק מסקנות נחפזות! 

דגשים לשאלות הבנה והסקה מסוג כללים ושיבוצים:
כללים: לבדוק את התנאים "מהקל אל הכבד" קרי בעת בדיקת התשובות המוצעות לבחון את הכללים בשיטת "פרה-פרה" כך שהכלל הראשון שייבדק קיומו יהיה הפשוט ביותר והאחרון יהיה המורכב ביותר. 
שיבוצים: בשאלות אלו נקבל, ככל הנראה, תבנית ויזואלית לשיבוץ. יש, גם כאן, להתחיל את הליך השיבוץ "מהקל אל הכבד" (רעיון דומה לפתרון סודוקו)

דגשים לשאלות הבנה והסקה מסוג טענות:
– יש להבחין בין שני סוגי טענות: טענת תנאי לעומת טענת קיום.
– יש להכיר את המונחים הבאים, בפרט את כל שנכתב במחברת: טענת "רק", טענת "אין", טענות שקולות, טענה דו צדדית.
– יש להכיר את שני התנאים הבאים: תנאי מספיק, תנאי הכרחי.

חשיבה כמותית

אלגברה:
– סוגי מספרים: שלמים, טבעיים, ראשוניים, זוגיים, אי־זוגיים
– סוגי שברים: פשוט, מדומה, מעורב, עשרוני 
– לוח הכפל 13×13
– ריבועי המספרים 35-0
– תכונות התחלקות 10-1
– סדר פעולות חשבון
– חוק הפילוג
– חוק הפילוג המוחרב
– נוסחאות הכפל המקוצר
– מציאת קבוצת הצבה
– משוואות ומערכות משוואות – חשיבות הפעולות: חיבור/חיסור במאונך
– חילוק שברים אלגבריים פירושו "כפל בהופכי"
– צמצום שברים אלגבריים – יש לצמצם ככל האפשר כשאפשר
– אי שוויונות – מתי הופכים סימן? כאשר מחלקים/כופלים במספר שלילי
– אי שוויונות עם שברים – בחירת מ"מ שלילי מחייבת הפיכת סימן
– חזקות שבסיסן 2-9 (ראה מפגש מס' 5)
– 9 חוקי חזקות
– שורש ריבועי של מספר חיובי הוא חיובי (דוגמה: השורש של 100 הוא 10 בלבד)
– נוסחת המעבר מכתיב שורשים לכתיב חזקות ולהפך
– שני חוקי שורשים – כפל וחילוק שורשים מאותו סדר
– הכנסת גורם לשורש
– הוצאת גורם משורש (בד"כ מקסימלי)
– ביטול שורש במכנה
– משוואות ואי שוויונות עם שורשים – נסו "לראות" את הפתרון לפני שתנסו למצוא את הפתרון
– ערך מוחלט = מרחק מאפס
– משוואות ואי שוויונות עם ערך מוחלט > נסו "לראות" את התשובה
– אחוזים: אחוז = מאית, מעבר מכתיב אחוזים לכתיב שברים ולהפך, מעבר מכתיב אחוזים לכתיב עשרוני ולהפך
-אחוזים – תרגילי חישוב: "ריבוע הקסם" (טיפ: המילה הראשונה לאחר האות מ תהיה ה 100% שלנו)

גאומטרייה:
– הגדרת המונחים: קטע, קרן וישר
– שיום זוויות: חדה, ישרה, קהה, נישאה, שטוחה ועגולה
– זוויות צמודות, קודקודיות, מתאימות, מתחלפות וחד צדדיות
– שיום משולשים
– סכום זוויות במשולש
– קווים מיוחדים במשולש: גובה, תיכון, חוצה זווית ואנך אמצעי
– זווית חיצונית למשולש (2 משפטים)
– אי שוויונות במשולש (2 משפטים)
– הקשר בין אורך צלע במשולש לבין גדול הזווית שמולה 
– חפיפת משולשים (4 משפטים + הגדרה)
– משולש שווה שוקיים
– משולש שווה צלעות
– משולש ישר זווית: פיתגורס, שלשות פיתגוראיות, משולש זהב, משולש כסף, משפט התיכון ליתר, משפט הגובה ליתר
– שטח משולש: כללי, שווה צלעות, תיכון מחלק משולש לשני משולשים שווי שטח, משולשים עם גובה משותף 
– שיום מרובעים
– סכום זוויות במרובע
– משפחת הדלתונים: דלתון קמור ודלתון קעור
– משפחת המקביליות: מקבילית, מלבן, מעויין וריבוע
– משפחת הטרפזים: טרפז (רגיל), טרפז ישר זווית וטרפז שווה שוקיים
– קטע אמצעים: במשולש, בטרפז
– נקודת מפגש התיכונים במשולש
– שיום מצולעים בני 5 עד 10 צלעות
– נוסחת סכום הזוויות במצולע
– נוסחה למציאת מספר האלכסונים במצולע
– מצולע משוכלל: הגדרה, גדול של זווית במצולע משוכלל (זכירת המספרים: 60,90,108,135,144)
– נוסחאות שטח: משושה משוכלל, מתומן משוכלל
– מעגל: הגדרה, מושגים, נוסחת שטח מעגל, נוסחת היקף מעגל, משפטים (מיתרים וקשתות, זווית היקפית ומרכזית, זווית פנימית וחיצונית, משיק, שני מעגלים, מעגל חוסם משולש, מעגל חסום במשולש, מעגל חוסם משולש, מעגל חוסם מרובע. 
– יחס ופרופורציה: משפטי תאלס, משפט חוצה זווית פנימית במשולש, משפטים עם ממוצע הנדסי (179,180), משולשים דומים, מצולעים דומים, יחס שטחים שווה לריבוע יחס הדמיון בין של שני משולשים דומים ובין כל שני מצולעים משוכללים דומים.
– תלת ממד: נוסחאות נפח, נוסחאות שטח מעטפת, נוסחאות שטח פנים
– גאומטרייה אנליטית: הכרת מערכת הצירים, אורך קטע אנכי, אורך קטע אופקי, אורך קטע משופע, אמצע קטע, חלוקת קטע ביחס נתון. 

שאלות מילוליות:
מספרים: טבעיים, שלמים, ראשוניים, זוגיים, אי זוגיים, עוקבים
ממוצעים: ממוצע = סכום הפרטים לחלק למספר הפרטים. טיפ: לא תמיד חייבים לבצע חישוב מלא, לעתים שימוש ב"מאזניים" יהיה קל יותר.
גילים: מומלץ להיעזר בטבלת עזר תוך התייחסות למילה "כיום". 
משכורות: לרוב עם אחוזים. בד"כ העלאה/הורדת שכר. טיפ: מספרים נוחים יופיעו בתשובות ולכן ניתן לחשב בראש. 
יחס: שימוש בשיטת "יחידות היחס" שכיח מאוד. 
תנועה: זמן כפול מהירות = דרך. טיפ: לעתים הגיון בריא יספיק ולכן אין צורך "לרוץ" לנוסחאות "אוטומטית". 
הספק: זמן כפול הספק = עובדה. טיפ: לעתים הגיחון בריא יספיק ולכן אין צורך "לרוץ" לנוסחאות "אוטומטית". טיפ נוסף: בשאלות מסוג "עבודת צוות" תשתמשו ב"סוכריית הטופי" ובתנאי שבמונה יהיו שלושה מספרים. 
קנייה ומכירה: רווח/הפסד = הכנסות פחות הוצאות. טיפ: שיטת מכ"ס >> מחיר כפול כמות = סה"כ
ירושה: חפשו את השלם כלומר את ה "100%". 
העברה: לשים לב ל"התייחסות כפולה" / השפעה כפולה. 
תערובת: דוגמה שכילה: כמות התרכיז לחלק לכמות הכוללת כפול 100 = אחוז התרכיז. 
הסתברות: תמיד בין 0 ל 1 כולל 0 ו 1 | "וגם" = כפל | "או" = חיבור
צרופים: סוג ראשון – ספירה ממשית של כלל האפשרויות. סוג שני: חוק המכפלה. 
חפיפה: דגש על חפיפה מינימלית ועל חפיפה מקסימלית. דגש נוסף: טבלה דו ממדית = כלי נוח. 
גאומטרייה: הכרת נוסחאות שטח, היקף, סכום זוויות, גודל זוויות וכדומה. 
ניסוי וטעייה: בדיקת התשובות בשלות בהן אין לנו כלים מתמטיים לפתור את השאלות. (לא שכיח במיוחד).