אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

בחנים

ינואר 2020

בוחן מס' 1 מיום 27.1.20 | הצעת פתרון לבוחן מס' 1

בוחן מס' 2 מיום 29.1.20 | הצעת פתרון לבוחן מס' 2

בוחן מס' 3 מיום 31.1.20 | הצעת פתרון לבוחן מס' 3

פברואר 2020

בוחן מס' 4 מיום 3.2.20 הצעת פתרון לבוחן מס' 4

בוחן מס' 5 מיום 5.2.20 | הצעת פתרון לבוחן מס' 5 

בוחן מס' 6 מיום 7.2.20 | הצעת פתרון לבוחן מס' 6

בוחן מס' 7 מיום 10.2.20 | הצעת פתרון לבוחן מס' 7

בוחן מס' 8 מיום 12.2.20 | הצעת פתרון לבוחן מס' 8

בוחן מס' 9 מיום 14.2.20 | הצעת פתרון לבוחן מס' 9 

בוחן מס' 10 מיום 17.2.20 | הצעת פתרון לבוחן מס' 10

בוחן מס' 11 מיום 19.2.20 | הצעת פתרון לבוחן מס' 11

בוחן מס' 12 מיום 21.2.20 | הצעת פתרון לבוחן מס' 12

בוחן מס' 13 מיום 24.2.20 | הצעת פתרון לבוחן מס' 13

בוחן מס' 14 מיום 26.2.20 | הצעת פתרון לבוחן מס' 14

בוחן מס' 15 מיום 28.02.20 | הצעת פתרון לבוחן מס' 15

מרץ 2020

בוחן מס' 16 מיום 02.03.20 | הצעת פתרון לבוחן מס' 16

בוחן מס' 17 מיום 04.03.20 | הצעת פתרון לבוחן מס' 17

בוחן מס' 18 מיום 06.03.20 | הצעת פתרון לבוחן מס' 18

בוחן מס' 19 מיום 11.03.20 | הצעת פתרון לבוחן מס' 19

בוחן מס' 20 מיום 13.03.20 | הצעת פתרון לבוחן מס' 20