אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

ספטמבר 2019

08.09.19 – בוחן מס' 1הצעת פתרון מלאה 

10.09.19 – בוחן מס' 2 הצעת פתרון מלאה 

11.09.19 – בוחן מס' 1 מועד ב | הצעת פתרון מלאה 

12.09.19 – בוחן מס' 2 מועד ב | הצעת פתרון מלאה 

15.09.19 – בוחן מס' 3 | הצעת פתרון מלאה 

19.09.19 – בוחן מס' 4 | הצעת פתרון מלאה 

22.09.19 – בוחן מס' 5 | הצעת פתרון מלאה 

24.09.19 – בוחן מס' 6 | הצעת פתרון מלאה 

25.09.19 – בוחן מס' 2 מועד ג הצעת פתרון מלאה

26.09.19 – בוחן מס' 7 | הצעת פתרון מלאה 

27.09.19 – בוחן מס' 3 מועד ב | הצעת פתרון מלאה

29.09.19 – מבחן מס' 1 | הצעת פתרון מלאה 

 

אוקטובר 2019

02.10.19 – בוחן מס' 4 מועד ב | הצעת פתרון מלאה

03.10.19 – בוחן מס' 8 | הצעת פתרון מלאה 

06.10.19 – בוחן מס' 9 הצעת פתרון מלאה 

07.10.19 – בוחן מס' 5 מועד ב | הצעת פתרון מלאה

08.10.19 – בוחן מס' 6 מועד ב הצעת פתרון מלאה 

10.10.19 – בוחן מס' 10 | הצעת פתרון מלאה 

13.10.19 – מבחן מס' 2 | הצעת פתרון מלאה 

15.10.19 – בוחן מס' 7 מועד ב הצעת פתרון מלאה

16.10.19 – מבחן מס' 1 מועד ב | הצעת פתרון מלאה

22.10.19 – בוחן מס' 11 | הצעת פתרון מלאה

24.10.19 – בוחן מס' 12 | הצעת פתרון מלאה

27.10.19 – בוחן מס' 13 | הצעת פתרון מלאה

29.10.19 – בוחן מס' 14 | הצעת פתרון מלאה

31.10.19 – בוחן מס' 15 | הצעת פתרון מלאה

 

נובמבר 2019

03.11.19 –  בוחן מס' 16 | הצעת פתרון מלאה

05.11.19 – מבחן מס' 3 | הצעת פתרון מלאה

07.11.19 – בוחן מס' 17 I הצעת פתרון מלאה

10.11.19 – בוחן מס' 18 | הצעת פתרון מלאה

14.11.19 – בוחן מס' 19הצעת פתרון מלאה

17.11.19 – מבחן מס' 4 | הצעת פתרון מלאה

19.11.19 – בוחן מס' 20 | הצעת פתרון מלאה

21.11.19 – בוחן מס' 21 | הצעת פתרון מלאה

24.11.19 – בוחן מס' 22 | הצעת פתרון מלאה

26.11.19 – מבחן מס' 5 | הצעת פתרון מלאה

28.11.19 – בוחן מס' 23 | הצעת פתרון מלאה

 

דצמבר 2019

01.12.19 – בוחן מס' 24 הצעת פתרון מלאה

03.12.19 – בוחן מס' 25 | הצעת פתרון מלאה

05.12.19 – בוחן מס' 26 | הצעת פתרון מלאה

08.12.19 – בוחן מס' 27 | הצעת פתרון מלאה

12.12.19 – בוחן מס' 28 | הצעת פתרון מלאה

15.12.19 – בוחן מס' 29 הצעת פתרון מלאה

17.12.19 – בוחן מס' 30 | הצעת פתרון מלאה

19.12.19 – בוחן מס' 31 | הצעת פתרון מלאה

22.12.19 – בוחן מס' 32 הצעת פתרון מלאה

24.12.19 – בוחן מס' 33 | הצעת פתרון מלאה

26.12.19 – בוחן מס' 34 הצעת פתרון מלאה

31.12.19 – בוחן מס' 35הצעת פתרון מלאה

 

ינואר 2020

01.01.20 – בוחן מס' 36 | הצעת פתרון מלאה

02.01.20 – בוחן מס' 37 | הצעת פתרון מלאה

05.01.20 – בוחן מס' 38 | הצעת פתרון מלאה

06.01.20 – בוחן מס' 39 | הצעת פתרון מלאה

07.01.20 – בוחן מס' 40 | הצעת פתרון מלאה

08.01.20 – בוחן מס' 41 | הצעת פתרון מלאה

09.01.20 – מבחן מתכונת מס' 1 | הצעת פתרון מלאה

12.01.20 – בוחן מס' 42 | הצעת פתרון מלאה

13.01.20 – בוחן מס' 43 | הצעת פתרון מלאה

14.01.20 – בוחן מס' 44 | הצעת פתרון מלאה

15.01.20 – בוחן מס' 45 | הצעת פתרון מלאה

16.01.20 – מבחן מתכונת מס' 2 | הצעת פתרון מלאה

23.01.20 – בגרות חורף תש"פ שאלון 581 | הצעת פתרון מלאה

23.01.20 – בגרות חורף תש"פ שאלון 582 | הצעת פתרון מלאה