מועדי בחינות הבגרות

 


משרד החינוך קבע, כי במהלכה של שנת לימודים מלאה, דהיינו שנה אזרחית בת 12 חודשים, יתקיימו שני מועדים מרכזיים להיבחנות בבחינות הבגרות בעברית:
מועד אחד בתקופת הקיץ ומועד נוסף בתקופת החורף.

 

מועד הקיץ: מתקיים בדרך כלל בחודש יולי.
מועד החורף: מתקיים בדרך כלל בין חודשים ינואר לפברואר .