תוכנית ומבנה ההיבחנות לבחינת הבגרות בספרות

מבנה השאלון ברמת שתי יחידות לימוד – 904441

 

מבנה השאלון ברמת 3 יחידות לימוד – 008302 (שאלון ההשלמה ל-5 יח"ל)

 

 

מבנה השאלון ברמת שתי יחידות לימוד – 904441

השאלון מורכב מחמישה פרקים:
על הנבחן לבחור בשניים מתוך שלושת הפרקים הראשונים בבחינה.
פרקים ארבע וחמש הם פרקי חובה ועל הנבחן לענות על השאלות המופיעות בהם.

פרק ראשון – שירה (שירת ביאליק, שירת המאה ה- 20)
על הנבחן לענות על שתי שאלות מתוך 16:
1. שירת ביאליק – יש לענות על שאלה אחת מתוך שאלות 1-4 (14 נקודות).
2. שירת המאה ה-20 – יש לענות על שאלה אחת מתוך שאלות 5-16 (14 נקודות).

פרק שני – סיפור קצר
על הנבחן לענות על שתי שאלות מתוך שאלות 19-17 (14 נקודות לשאלה – 28 נקודות).

פרק שלישי – דרמה
על הנבחן לענות על שאלה אחת מתוך שאלות 27-20 (28 נקודות).

פרק רביעי – רומאן ונובלה (פרק חובה)
על הנבחן לענות על שאלה אחת מתוך שאלות 28-32 (28 נקודות).

פרק חמישי – סיפור שלא נלמד (פרק חובה)
על הנבחן לענות על שאלה מספר 33 (16 נקודות).

משך הבחינה: שלוש שעות.

 
חומרי עזר המותרים לשימוש:

(1) לנבחנים אינטרנטיים: רשימה מודפסת של היצירות שנלמדו.
(2) לנבחנים אקסטרניים: תכנית לימודים מצורפת.

 

מבנה השאלון ברמת 3 יחידות לימוד – 008302 (שאלון ההשלמה ל-5 יח"ל)

 

השאלון מורכב משני פרקים:


פרק ראשון - מבחר יצירות מספרות העולם
1. על הנבחן לענות על שאלה אחת מתוך שאלות 1-5 (18 נקודות).
2. על הנבחן לענות על שתי שאלות מתוך שאלות 6-13 (8 נקודות לשאלה –16 נקודות).

 

פרק שני – נושאים בין-ז'אנריים
על הנבחן לענות על שתי שאלות, כל אחת בנושא בין-ז'אנרי אחר (33 נקודות לשאלה – 66 נקודות).

 

משך הבחינה: שלוש שעות וחצי


חומרי עזר המותרים לשימוש:

(1) לנבחנים אינטרנטיים: רשימה מודפסת של היצירות שנלמדו.
(2) לנבחנים אקסטרניים: תכנית לימודים מצורפת.