מועדי בחינות הבגרות בספרות

משרד החינוך קבע כי במהלכה של שנת לימודים מלאה, דהיינו שנה אזרחית בת 12 חודשים,

יתקיימו שני מועדים מרכזיים להיבחנות בבחינות הבגרות בספרות:

מועד אחד בתקופת הקיץ ומועד נוסף בתקופת החורף.

 

מועד הקיץ: מתקיים בדרך כלל במהלך חודש יוני.
מועד החורף: מתקיים בדרך כלל במהלך חודש ינואר.