בגרות בספרות

 

בחינת הבגרות בספרות הינה אחת מבחינות החובה אליהן כל תלמיד חייב לגשת על מנת

להיות זכאי לתעודת בגרות במדינת ישראל.

בדומה למרבית מקצועות החובה, רמת הלימוד הבסיסית היא בהיקף של 2 יח"ל, ומרבית התלמידים

בארץ מסתפקים בה. בנוסף, תלמידים, המעוניינים בכך, יכולים להוסיף וללמוד 3 יח"ל נוספות,

להיקף כולל של 5 יח"ל. היתרון בכך הוא, שהשלמה זו מקנה בונוס של 25 נקודות בחישוב הסופי של

ממוצע ציוני הבגרויות.

 

» מועדי בחינת הבגרות בספרות

» תוכנית ומבנה ההיבחנות לבחינת הבגרות בספרות

» חומר הלימוד לבחינת הבגרות בספרות

» מה נדרש מהנבחנים בספרות?

» שאלוני בחינות משנים קודמות

» טיפים של בית הספר לבגרות ולפסיכומטרישל אבירם פלדמן לבחינת הבגרות בסספרות