מבנה ההיבחנות לבחינת הבגרות באזרחות

 

מבנה השאלונים ברמת שתי יחידות לימוד מבנה שאלון 0034114 (מהווה 80% מהציון הכולל)

 

שאלון זה מחולק ל- 4 פרקים והוא מהווה את שתי יחידות הלימוד באזרחות.

 

פרק ראשון – אירועים (14 נקודות)

על הנבחן לענות על שאלה אחת מתוך שתיים בשאלה זו שהנבחן נדרש לנתח אירוע משני צדדיו.

 

פרק שני – ידע (40 נקודות)

על הנבחן לענות על שלוש שאלות מתוך חמש שאלות ידע פשוטות (לכל שאלה – 9 נקודות). בנוסף על הנבחן לענות על שאלה אחת מתוך שתיים - היא שאלת ידע מורכבת, הדורשת אינטגרציה בין שני נושאים מתכנית הלימודים (13 נקודות).

 

פרק שלישי – טקסט בלתי-מוכר (24 נקודות)

על הנבחן לענות על שתי שאלות משאלות מתוך שלוש הנוגעות לקטע הקריאה (לכל שאלה – 12נקודות). שימו לב! בפרק זה מופיעים שני טקסטים: אחד מיועד לאשכול א' (נבחנים מהמגזר היהודי) והשני המיועד לאשכול ב' (נבחנים מהמגזר הערבי ומהמגזר הדרוזי).

 

פרק רביעי – אירועים (22 נקודות)

על הנבחן לענות על שתי שאלות מתוך ארבע (לכל שאלה – 11 נקודות). הפרק הזה כולל שני סוגי שאלות: שאלות אירוע – בשאלות אלו הנבחן נדרש לנתח צד אחד בלבד. שאלות עמדה – בשאלות אלה הנבחן נדרש להציג את עמדתו ביחס לסוגיה שנמצאת במחלוקת, ולהביא שני נימוקים לעמדתו.

 

משך המבחן: שעתיים.

 

מבנה שאלון 0034118 (מהווה 20% מהציון הכולל) שאלון זה אינו מהווה יחידת לימוד בפני עצמה אך הוא משתקלל בציון הסופי, למעשה הוא נחשב למטלת ביצוע בה התלמיד צריך להכין עבודת הגשה.