מועדי בחינת הבגרות באזרחות

 

 

משרד החינוך קבע כי במהלכה של שנת לימודים מלאה, דהיינו שנה אזרחית בת 12 חודשים, יתקיימו שני מועדים מרכזיים להיבחנות בבחינות הבגרות באזרחות, מועד אחד בתקופת הקיץ ומועד נוסף בתקופת החורף:

 

מועדי הקיץ: מתקיים בדרך כלל בין חודשים מאי ליולי.

מועד החורף: מתקיים בדרך כלל בחודש ינואר.