בגרות באזרחות

 

בחינת הבגרות באזרחות הינה אחת מבחינות החובה אליהן חייב כל תלמיד לגשת על מנת

להיות זכאי לתעודת בגרות במדינת ישראל.

רמת הלימוד היא בהיקף של 2 יח"ל, היא מורכבת משאלון בכתב המהווה 80% מהציון הסופי

באזרחות. והשאלון השני אינו בגדר של יחידה אך הוא משתקלל בציון הסופי והוא נקרא מטלת ביצוע

בה התלמיד יצטרך להגיש עבודת הגשה. מטלת הביצוע היא עבודה מעשית מטלה זו מהווה 20%

מהציון הסופי באזרחות.

 

» מועדי בחינות הבגרות באזרחות 

» מבנה ההיבחנות לבחינת הבגרות באזרחות

» חומר הלימוד לבחינת הבגרות באזרחות

» שאלוני בחינות משנים קודמות

» טיפים של בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן לבחינת הבגרות באזרחות