שאלוני בחינה משנים קודמות

 

 

שנת הבחינה 

שאלון 

מועד הבחינה 

2014  הסטוריה א - 022115  מועד קיץ 
הסטוריה ב - 022116  מועד קיץ
הסטוריה א - 022115 מועד חורף תשע"ד מהתאריך 6.2.2014
הסטוריה ב- 022116 מועד חורף תשע"ד מהתאריך 6.2.2014 
2013 הסטוריה א- 022115 מועד קיץ תשע"ג מהתאריך 10.6.2013
הסטוריה ב- 022116 מועד קיץ תשע"ג מהתאריך 2.7.2013
הסטוריה א- 022115 מועד חורף תשע"ג מהתאריך  7.2.2013
הסטוריה ב- 022116  מועד חורף תשע"ג מהתאריך  7.2.2013
2012  הסטוריה א- 022115 מועד קיץ תשע"ב מהתאריך 7.6.2012
הסטוריה ב- 022116   מועד קיץ תשע"ב מהתאריך 28.6.2012
הסטוריה א- 022115 מועד חורף תשע"ב מהתאריך 2.2.2012
הסטוריה ב- 022116 מועד חורף תשע"ב מהתאריך 2.2.2012
2011  הסטוריה א- 022115 מועד קיץ תשע"א מהתאריך 19.6.2011
הסטוריה ב- 022116 מועד קיץ תשע"א מהתאריך 16.6.2011
הסטוריה א- 022115 מועד חורף תשע"א מהתאריך 26.1.2011
הסטוריה ב- 022116 מועד חורף תשע"א מהתאריך 26.1.2011
2010 הסטוריה א- 022115 מועד קיץ תש"ע מהתאריך 23.6.2010
הסטוריה ב- 022116 מועד קיץ תש"ע מהתאריך 21.6.2010
הסטוריה א- 022115 מועד חורף תש"ע מהתאריך 8.2.2010
הסטוריה ב- 022116 מועד חורף תש"ע מהתאריך 8.2.2010
2009  הסטוריה א- 022115 מועד קיץ תשס"ט מהתאריך 15.6.2009