מבנה ההיבחנות בבחינת הבגרות בהיסטוריה

 

מבנה השאלונים ברמת 2 יח"ל -שאלונים מספר 022115 ו- 022116

מבנה השאלון ברמת 3 יח"ל (השלמה ל-5 יח"ל) שמספרו 022303/24

 

 

מבנה השאלונים ברמת 2 יח"ל– שאלונים מספר 022115 ו- 022116

 

חלק א' – יחידת לימוד אחת – שאלון מספר 022115

שאלון זה מחולק ל- 2 חלקים:
חלק ראשון: לאומיות (60 נקודות)
בחלק זה שני פרקים על הנבלן לענות על שתי הפרקים, על שאלה אחת מהפרק הראשון ועל שאלה
אחת מהפרק השני.
פרק א' – קטעי מקור (30 נקודות)
על הנבחן לענות על שאלה אחת מתוך שאלות 2-1.
פרק ב' (30 נקודות)
על הנבחן לענות על שאלה אחת מתוך שאלות 4-3.
הערה! תלמידים שאושר להם מבחן מותאם יענו על חלק II (שאלות 13-5).
במקום חלק II עליהם לענות על שלוש שאלות נוספות בנושא לאומיות (שאלות 14-18)
המופיעות בדף נפרד שיחולק להם.
חלק שני: (40נקודות)
בחלק זה שני פרקים, על הנבחן לענות על שתי שאלות מאחד הפרקים פרק שלישי או פרק רביעי.
 משך הבחינה: שעתיים

 

חלק ב' – יחידת לימוד אחת – שאלון מספר 022116

שאלון זה מחולק ל- 4 פרקים:
נושא א' – טוטליטריות, נאציזם, אנטישמיות, מלחמת העולם השנייה והשואה
פרק א' (25 נקודות)
על הנבחן לענות על אחת מהשאלות 3-1.
פרק שני (25 נקודות)
על הנבחן לענות על אחת מהשאלות 6-4.
נושא ב' – בונים את מדינת ישראל במזרח התיכון
פרק שלישי (25 נקודות)
על הנבחן לענות על אחת מהשאלות 9-7.
פרק רביעי (25 נקודות)
על הנבחן לענות על אחת מהשאלות 12-10.

 

מבנה השאלון ברמת 3 יח"ל (השלמה ל-5 יח"ל) שמספרו 022303/24

 

השאלון מורכב משני חלקים:
חלק חובה – החלק ההיסטוריוגרפי (34 נקודות)
בחלק זה על הנבחן לענות על שתי שאלות מתוך שלוש (לכל שאלה 17 נקודות)
חלק בחירה (66 נקודות)
בחלק זה שמונה נושאים, על הנבחן לבחור שניים מהם.
בכל נושא יש שני פרקים, ועל הנבחן לענות על שתי שאלות בכל נושא:
שאלה אחת מהפרק הראשון ושאלה אחת מהפרק השני.
סה"כ בחלק זה יצטרך הנבחן לענות על 4 שאלות.

משך שאלון זה הוא כשלוש שעות וחצי