נושאים לבחינת הבגרות בהיסטוריה

 

נושא א' – טוטליטריות, אנטישמיות ושואה 


 פרק ראשון – שאלות 3,2,1 בבחינת הבגרות תחוברנה מהפרקים האלה:
1. מיעוטים באירופה בין שתי מלחמות העולם, המיעוט היהודי במדינות אירופה, באגן הים התיכון
     ובארצות האסלאם
2. פרק מבוא: המשטר הטוטליטרי
3. נאציזם, מלחמת העולם השנייה והשואה
    חלק ראשון: 1939-1933 סעיפים א'–ז'
    חלק שני: ראשית מלחמת העולם השנייה עד מבצע ברברוסה (יוני 1941), סעיפים א'–ד'
 
פרק שני – שאלות 6,5,4  בבחינת הבגרות תחוברנה מהפרקים האלה:
חלק שלישי: המלחמה העולמית והפתרון הסופי – סעיפים א'-י"ג
 
נושא ב' – בונים את מדינת ישראל במזרח התיכון
 
פרק ראשון – שאלות 9,8,7 בבחינת הבגרות תחוברנה מהפרקים האלה:
א. המאבק להקמת המדינה ומלחמת העצמאות, 1950-1945, סעיפים א'–ח'
ב. מדינת ישראל במזרח התיכון, סעיפים א'–ה'
 
פרק שני – שאלות 12,11,10 בבחינת הבגרות תחוברנה מהפרקים האלה:
א. מדינת ישראל במזרח התיכון, סעיפים ו'–ט'
ב. עלייה, קליטה ועיצוב החברה והתרבות במדינת ישראל, סעיפים א'–ד'

 

לפירוט נוסף היכנס לכאן:

חומר הלימוד לבחינת הבגרות בהיסטוריה חלק א', יחידה אחת  – שאלון 022115

חומר הלימוד לבחינת הבגרות בהיסטוריה-חלק ב', יחידה אחת - שאלון 022116