בגרות בהסטוריה

 

בחינת הבגרות בהיסטוריה הינה אחת מבחינות החובה אליהן חייב כל תלמיד לגשת על מנת
להיות זכאי לתעודת בגרות במדינת ישראל בדומה למרבית מקצועות החובה.

בדומה למרבית מקצועות החובה, רמת הלימוד הבסיסית היא בהיקף של 2 יח"ל, ומרבית התלמידים בארץ מסתפקים בה.

 

הבחינה מורכבת משני שאלונים, והציונים על שני השאלונים ישוקללו לציון אחד.
א. יחידת לימוד אחת : היסטוריה – לימודי חובה, חלק א' – שאלון מספר 022115.
ב. יחידת לימוד אחת: היסטוריה – לימודי חובה, חלק ב' – שאלון מספר 022116.


בנוסף, תלמידים המעוניינים בכך יכולים להוסיף וללמוד 3 יח"ל נוספות, להיקף כולל של 5
יח"ל.

היתרון בכך הוא שהשלמה זו מקנה בונוס של 25 נקודות בחישוב הסופי של ממוצע
ציוני הבגרויות.

 

» מועדי בחינת הבגרות בהיסטוריה

» מבנה ההיבחנות לבחינת הבגרות בהסטוריה

» חומר הלימוד לבחינת הבגרות בהיסטוריה

» שאלוני בחינות משנים קודמות

» טיפים של בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן לבחינת הבגרות בהיסטוריה