מועדים לשמחה-מועדי הבחינה הפסיכומטרית

 

בטבלה הבאה מפורטים מועדי הבחינה הפסיכומטרית לשנה הקרובה, וכן התאריך האחרון להרשמה סדירה של כל מועד:

 

שם המועד

תאריך הבחינה 

יום הבחינה 

סיום ההרשמה 

אפריל 2017

06.04.17

09.04.17

חמישי

ראשון

22.02.17

יולי 2017

06.07.17

חמישי

22.05.17

ספטמבר 2017

04.09.17

05.09.17

שני

שלישי

18.07.17

דצמבר 2017

15.12.17

17.12.17

שישי

ראשון

01.11.17