כיצד מתעוננים לבחינה? בעזרתנו!

הידע הבסיסי הדרוש לבחינה הפסיכומטרית נלמד במהלך 12 שנות הלימוד בבתי הספר.

אולם, על מנת להצליח בבחינה הפסיכומטרית אי אפשר להסתפק בידע זה בלבד.

מבנה פרקי הבחינה, סוגי השאלות השונים וכן הזמן המועט הניתן לפתרונן, דורשים

מיומנויות רבות ומגוונות, אשר רובן אינן נרכשות בתקופת בית הספר, שכן הן אינן

הכרחיות לבחינות הבגרות. לכן, על מנת להכין את עצמכם בדרך הטובה ביותר לבחינה

הפסיכומטרית עליכם להשקיע בלימודים ספציפיים של נושאי הבחינה וסוגי השאלות.

עליכם לערוך היכרות עם מגוון רחב של נושאים וכן להתרגל לפתור שאלות מורכבות

בזמן קצר. עליכם לסגל מיומנויות של פתירת שאלות תוך היעזרות בתשובות.

כדי להכין את עצמכם לבחינה הפסיכומטרית עליכם ללמוד אצל הטובים ביותר.

בבית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שני מסלולי למידה לבחינה

הפסיכומטרית – קורס פסיכומטרי בקבוצות קטנות, ומסלול פרטי "אחד על אחד".

אנחנו בוחרים את המדריכים הטובים ביותר, על מנת שאתם תוציאו את הציונים

הטובים ביותר.
מידע מפורט יותר ניתן למצוא בעמוד "קורס פסיכומטרי – ללמוד כדי להצליח".