מבנה הבחינה הפסיכומטרית

 

הבחינה הפסיכומטרית בנויה מתשעה פרקים, כאשר כל פרק שייך לאחד משלושה תחומים: חשיבה כמותית, חשיבה מילולית ואנגלית.

הפרק הראשון במבחן הוא פרק חשיבה מילולית ובו מטלת כתיבת חיבור. שמונת הפרקים האחרים בנויים משאלות ברירה – שאלות אמריקאיות, בהן יש לבחור בתשובה הנכונה מבין ארבע אפשרויות.
לכל פרק ופרק מוקצב זמן בו ניתן לפתור את השאלות בו – למטלת הכתיבה ניתנות 30 דקות, ולכל שאר הפרקים ניתנות 20 דקות לפתירת כל פרק. כל פרקי הבחינה הפסיכומטרית נפתרים ברצף, כך שאין הפסקה במהלך המבחן. סך הכול, אורכת הבחינה כשלוש וחצי שעות. חשוב להדגיש, כי ניתן לענות על שאלות של פרק מסוים, אך ורק בזמן המוקדש לו, ואסור בזמן זה לפתור שאלות מפרקים אחרים.

משמעות הדבר, שאין אפשרות לחזור אחורה אל פרקים קודמים או להתקדם לפרקים הבאים. כמו כן, פרט לפרק הכתיבה הראשון, אין סדר קבוע להופעת שאר הפרקים בבחינה.
בפרקי הברירה השאלות מחולקות לפי סוגים, כאשר בדרך כלל שאלות מכל סוג מסודרות ברמת קושי עולה, מהקלות אל הקשות. מבחינת הציון, משקלן של כל השאלות בכל פרק זהה, ויש לפתור נכון כמה שיותר שאלות. מסיבה זו, חשוב מאוד לפתור קודם כל את השאלות הקלות, ולצבור את מירב הניקוד עליהן. כמו כן, חשוב לפתור אותן ביעילות ובמהירות כדי לפנות זמן לשאלות הקשות יותר.

בבחינה הפסיכומטרית אין הורדת ציון על תשובה שגויה, לכן אין להתעכב זמן רב על שאלה קשה במיוחד – עדיף לנחש את התשובה הנכונה ולנצל את הזמן לפתירת כמה שיותר שאלות נוספות.
מתוך שמונת פרקי הברירה, רק שישה משמשים לקביעת הציון והם כוללים שני פרקי חשיבה כמותית, שני פרקי חשיבה מילולית ושני פרקי אנגלית. שני הפרקים הנוספים מכונים פרקי פיילוט, ויכולים להשתייך לכל אחד משלושת התחומים. פרקים אלה משמשים את המרכז הארצי להשוואה בין מועדי בחינה שונים וכן לבדיקת שאלות חדשות, לפני קבלת ההחלטה אם להכניסן במועדים הבאים. חשוב להדגיש, כי במהלך הבחינה עצמה אין שום דרך להבחין בין פרקי הפיילוט לבין שאר הפרקים. לכן, יש לפתור כל פרק במידת חשיבות זהה.

 

חשיבה כמותית

חשיבה מילולית

מטלת הכתיבה

פרקי הברירה

אנגלית

 

חשיבה כמותית
פרקי החשיבה הכמותית בבחינה הפסיכומטרית בודקים את היכולות המתמטיות של הנבחנים. הידע הנדרש לפתרון פרקים אלה זהה לידע הנדרש לפתרון בגרות במתמטיקה ברמה של 3 יח"ל.

אולם, שלא כמו הבגרות, הפרקים הכמותיים בנויים מ-20 שאלות ברירה אותן יש לפתור ב-20 דקות, כלומר יש בדיוק דקה לפתירת כל שאלה. לכן, על מנת לפתור בהצלחה את הפרק הכמותי לא מספיק להסתמך על ידע מתמטי קודם בלבד, אלא יש לפתח כישורים נוספים של ניהול זמן נכון ואסטרטגיה חכמה לפתרון מהיר של תרגילים בזמן קצוב.

בקורסי הפסיכומטרי של בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן מושם דגש רב על פיתוח הכישורים הללו.
השאלות בפרק הכמותי נחלקות לשני סוגים עיקריים: שאלות ובעיות, ושאלות הסקה מתרשים או מטבלה. השאלות מכל סוג מסודרות לרוב בדרגת קושי עולה. מבחינת הציון, משקלן של כל השאלות זהה, ויש לפתור נכון כמה שיותר שאלות. מסיבה זו, חשוב מאוד לפתור קודם כל את השאלות הקלות, ולצבור את מירב הניקוד עליהן. כמו כן, חשוב לפתור אותן ביעילות ובמהירות כדי לפנות זמן לשאלות הקשות יותר.
השאלות והבעיות יכולות להיות מנוסחות כבעיות מילוליות או כתרגילים מתמטיים, ולעסוק בנושאים רבים מתחומי האלגברה והגיאומטריה – בעיות תנועה, הספק, הסתברות או צירופים, משוואות רגילות ומעריכיות, הנדסת המישור והנדסת המרחב ועוד. שאלות אלה בודקות בעיקר את הידע המתמטי של הנבחנים. לנבחנים אשר ניגשים זמן רב לאחר סיום לימודי המתמטיקה בתיכון, מומלץ לקחת שיעורי חזרה במתמטיקה בבית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן, לפני תחילת הקורס הפסיכומטרי.
שאלות הסקה מתרשים או מטבלה הן קבוצות של 4 עד 5 שאלות, המתייחסות כולן לתרשים או טבלה, המציגים נתונים שונים. שאלות אלה בודקות את יכולתם של הנבחנים לנתח נכונה ולהבין את משמעותם של נתונים, המוצגים בפניהם בדרכים שונות ומגוונות.

 


חשיבה מילולית
פרקי החשיבה המילולית בבחינה הפסיכומטרית בודקים את הכישורים המילוליים של הנבחנים, את יכולתם לנתח ולהבין לעומק קטעי קריאה ברמה גבוהה, וכן את יכולת החשיבה השיטתית של המועמדים. הפרקים המילוליים מתחלקים לשני סוגים: פרק אחד של מטלת כתיבה ושני פרקים של שאלות ברירה. הציון הסופי של החלק המילולי מורכב מהציונים בשלושת הפרקים ביחד, כאשר הציון במטלת הכתיבה מהווה 25% ממנו, והציון המשוקלל של שני פרקי הברירה מהווים 75% ממנו.


מטלת הכתיבה
הפרק הראשון בבחינה הפסיכומטרית מכיל מטלת כתיבה, שלפתרונה מוקצבות 30 דקות. הציון על מטלת הכתיבה מהווה 25% מהציון הסופי של תחום החשיבה המילולית. בפרק זה מוצג נושא מסוים ולאחריו שאלה, הדורשת מהנבחנים להביע עמדה בנושא הנתון באמצעות חיבור.
מטרת פרק זה היא לבדוק את יכולת הכתיבה העיונית של הנבדקים בשני ממדים – ממד התוכן וממד הלשון. כל חיבור נבדק בנפרד על ידי שני מעריכים. המעריכים בוחנים כל חיבור בשני הממדים הללו ומעניקים ציון מ-1 (חלש מאוד) עד 6 (מעולה) בכל ממד. הציון הסופי הוא סכום ההערכות הכולל של שניהם. חיבור שלא יתייחס לנושא הנתון יקבל ציון 0 במטלת הכתיבה.
ממד התוכן של החיבור מתייחס למידת התמקדותו בנושא הנתון, וכן למידה בה הרעיונות המובעים בו ברורים. בממד זה, המעריכים בודקים עד כמה הטיעונים המובאים בחיבור מובנים, קשורים זה לזה ותורמים לביסוס הרעיון המרכזי, וכן האם יש חזרות מיותרות. בנוסף, נבדקת החשיבה הביקורתית של הנבחנים.
ממד הלשון מתייחס לניסוח החיבור, לסגנון הכתיבה ולרמה הלשונית של הנבחנים. על החיבור לשקף כתיבה עיונית, ולכן עליו להיות ענייני, שיטתי וביקורתי. לשם כך, חשוב להימנע מנימה אישית או רגשית בעת כתיבת החיבור. בנוסף, הנבחנים צריכים להפגין עושר לשוני מצד אחד ושימוש מדויק במילים ובביטויים מצד שני. לכן, לא מספיק לשנן אוצר מילים רב, אלא בעיקר חשוב לדעת כיצד להשתמש בו בהקשר הנכון. מסיבה זו עדיף להימנע משימוש בשפה גבוהה מדי בעת כתיבת החיבור.
אורך החיבור צריך להיות 25 שורות לפחות. גיליון הכתיבה מכיל בדיוק 50 שורות ונסרק ע"י סורק אלקטרוני, כך שכל חריגה אל מחוץ לשורות לא תיקרא ולכן גם לא תיבדק. לחיבורים קצרים מדי מופחת ניקוד מהציון באופן הבא:
• 20-24 שורות – הפחתת נקודה אחת בממד הלשון
• 10-19 שורות – הפחתת שתי נקודות בממד הלשון
• פחות מ-10 שורות – ציון 0 במטלת הכתיבה
בגיליון המבחן ניתן מקום לכתיבת טיוטה, אשר אינה נבדקת, כדי לסייע לנבחנים לנסח ולארגן היטב את החיבור לפני כתיבתו בגיליון התשובות.
על מנת להבטיח השגת ציון מרבי בשני הממדים, תוכן ולשון, וכן עמידה במסגרת של 25-50 שורות לחיבור, חשוב להתכונן היטב לקראת מטלת החיבור.

מדריכי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן עוזרים לתלמידים לתרגל כתיבה עיונית וכן מספקים עבורם חומרי קריאה מגוונים.


פרקי הברירה

פרקי הברירה בתחום החשיבה המילולית מכילים 23 שאלות אותן יש לפתור בתוך 20 דקות. משקלן של כל השאלות על הציון הכללי של פרקי הברירה המילוליים זהה, וציון זה מהווה 75% מהציון הסופי בתחום החשיבה המילולית. השאלות בפרק נחלקות לשלושה סוגים עיקריים: אנלוגיות, שאלות הבנה והסקה ושאלות על קטע קריאה. לרוב, השאלות מכל סוג מסודרות בדרגת קושי עולה.
*אנלוגיות
שש שאלות בהן נדרשים הנבחנים להגדיר באופן מדויק את הקשר או היחס בין זוג מילים או ביטויים על מנת למצוא בתשובות את זוג המילים היחיד, המקיים את אותו היחס.

כדי להצליח בפתירת אנלוגיות חשוב לפתח אוצר מילים רחב ולהכיר לעומק את המשמעות המדויקת של מילים וביטויים. כמו כן, חשוב לפתח את היכולת לזהות ולנסח נכון יחסים בין מילים, ולהימנע מהטעיות מכוונות בתשובות.


שאלות הבנה והסקה
שתים עשרה שאלות הבודקות יכולת אנליטית. הנבחנים נדרשים להבין מידע מורכב, לדעת אילו מסקנות ניתן להסיק ממנו, לדעת לזהות היגיון פנימי של טיעונים ולהבחין מתי הוא חסר, להבין וליישם כללים ולהשוות בין רעיונות ומצבים.
שאלות אלה מתחלקות לכמה סגנונות:
• הסקת מסקנות – שאלות בהן צריך להסיק את המסקנה הנכונה מתוך קטע קריאה קצר.
• טענות מחזק/מחליש – שאלות בהן צריך לדעת איזה טענות מחלישות מסקנה, ואיזה טענות מחזקות אותה.
• שאלות כללים – שאלות בהן מוצגים כללים, שעל הנבחן ליישם בצורה הנכונה.
• שאלות הבנה – שאלות בהן הנבחנים צריכים להבין את משמעותו הנכונה של ביטוי, בהקשר בו הוא מופיע.
• השלמת משפטים – שאלות בהן מוצג משפט, שחלקים ממנו חסרים, וארבע אפשרויות להשלמתו. הנבחנים צריכים לאתר את ההשלמה, שתשמור על היגיון פנימי של הטקסט.


שאלות על קטע קריאה
בחלק זה מופיע קטע קריאה ולאחריו חמש שאלות. קטעי הקריאה לקוחים ממאמרים או מכתבי עת ויכולים להיות במגוון תחומים – מדעים, פסיכולוגיה, היסטוריה, פילוסופיה ועוד. השאלות נחלקות לשאלות נקודתיות, המכוונות למיקום ספציפי בטקסט, ולשאלות כלליות, המתייחסות לטקסט בשלמותו. כמו כן השאלות יכולות להיות מנוסחות בסגנון שאלות הבנה והסקה.
בזמן המוקצב לפתרון הפרק המילולי ניתנת פחות מדקה לפתירת כל שאלה, אך רמת הקושי של השאלות אינה אחידה. לכן, יש חשיבות מכרעת לתכנון נכון של הזמן הניתן לפתירת פרק זה. בבית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן בונים המדריכים אסטרטגיה נכונה לפתירת הפרק המילולי, הקובעת את הזמן המרבי שיש להשקיע בפתירת כל שאלה. כך, אנו עוזרים לתלמידינו לפתח את המיומנות של פתירת שאלות קלות בזמנים קצרים על מנת לפנות מספיק זמן לפתירת השאלות הקשות יותר.


אנגלית
מטרת תחום האנגלית בבחינה הפסיכומטרית היא לבחון את רמת השליטה והמיומנות של הנבחנים בשפה האנגלית. כל פרק אנגלית מכיל 22 שאלות ברירה אותן יש לפתור ב-20 הדקות המוקצבות לו.

מבין שלושת התחומים בבחינה הפסיכומטרית, זהו התחום בו חשיבות הידע המוקדם, שנצבר לאורך שנות הלימוד בבית הספר, היא המשמעותית ביותר. לכן, לנבחנים עם ידע דל בשפה האנגלית מומלץ לקחת תחילה שיעורי אנגלית בבית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן, לפני  שייגשו לקורס הפסיכומטרי.
השאלות בפרק האנגלית מתחלקות לשלושה סוגים שונים: השלמת משפטים, ניסוח מחדש והבנת הנקרא. לרוב, השאלות מכל סוג מסודרות בדרגת קושי עולה, מהקלה אל הקשה.


השלמת משפטים
שמונה שאלות בהן מופיע משפט שחסרה בו מילה, וארבע אפשרויות שונות להשלמתו. על הנבחנים לזהות את האפשרות היחידה, שתיצור משפט הגיוני. כדי לפתור נכון את השאלות הללו, הנבחנים צריכים לפתח אוצר מילים רחב, וכן להכיר את השימוש הנכון במילות קישור, במילות תואר ובזמנים השונים. אמנם שינון אוצר המילים הוא בעיקר עצמאי, אך בבית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן אנו מספקים לתלמידינו חומרי עזר לשינון, וכן תרגול רב מאוד של שאלות מסוג זה.


ניסוח מחדש
ארבע שאלות בהן נתון משפט, ועל הנבחנים לאתר מתוך ארבעה משפטים אפשריים, את האחד שזהה במשמעותו למשפט הנתון. על מנת להצליח בשאלות אלה דרושה יכולת להבין נכון ניסוחי משפטים מגוונים באנגלית. המדריכים בבית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן מלמדים את תלמידיהם להבחין בין סוגי משפטים שונים, לשים לב למילים מרמזות ולפסול נכונה משפטים שאינם מתאימים.


הבנת הנקרא
בסוף פרק האנגלית שני קטעי קריאה, כל אחד מהם מלווה בחמש שאלות. השאלות על קטעי הקריאה מתחלקות לשאלות נקודתיות, המכוונות למיקום ספציפי בקטע, ולשאלות כלליות, המתייחסות לנושא הקטע ולרעיונות המובעים בו. על מנת לפתור את השאלות הללו יש לפתח את יכולות הקריאה והבנת הנקרא בשפה האנגלית. בבית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן, אנו מספקים חומרי תרגול רבים, וכן מורינו עוזרים לתלמידיהם למצוא חומרי קריאה בתחומי העניין שלהם, כדי לסייע להם לשפר את יכולת הקריאה.