שאלוני בחינות משנים קודמות

 

 

בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן ריכז עבורכם את בחינות הבגרות במתמטיקה מהשנים האחרונות.

 

 

 שנת 2018:  

»  מועד ב' קיץ תשע"ח מהתאריך
»  מועד א' קיץ תשע"ח מהתאריך  
»  מועד חורף תשע"ח מהתאריך 22.01.2018 

 שנת 2017: 

» מועד ב' קיץ תשע"ז מהתאריך 13.07.2017
» מועד א' קיץ תשע"ז מהתאריך 22.05.2017
» מועד חורף תשע"ז מהתאריך 23.01.2017

 שנת 2016:  

»  מועד ב' קיץ תשע"ו מהתאריך 11.7.2016
»  מועד א' קיץ תשע"ו מהתאריך 23.5.2016
»  מועד חורף תשע"ו מהתאריך 18.1.2016

 שנת 2015:  

»  מועד ב' קיץ תשע"ה מהתאריך 9.01.2015
»  מועד א' קיץ תשע"ה מהתאריך 20.05.2015
» מועד חורף תשע"ה מהתאריך 22.01.2015 ומה-16.02.2015

 שנת 2014:  

»  מועד ד' קיץ תשע"ד מהתאריך 4.12.2014
»  מועד ג' קיץ תשע"ד מהתאריך 7.08.2014
»  מועד ב' קיץ תשע"ד מהתאריך 10.07.2014
»  מועד א' קיץ תשע"ד מהתאריך 22.05.2014
»  מועד חורף תשע"ד מהתאריך 3.02.14

 שנת 2013:  

»  מועד ב' קיץ תשע"ג מהתאריך 11.07.2013
»  מועד א' קיץ תשע"ג מהתאריך 21.05.2013
»  מועד חורף תשע"ג מהתאריך 28.02.2013 

 שנת 2012: » מועד ב' קיץ תשע"ב מהתאריך 12.07.2012
»  מועד א' קיץ תשע"ב מהתאריך 23.05.2012

»   מועד חורף תשע"ב מהתאריך 23.01.2012


  שנת 2011:  

» מועד ב' קיץ תשע"א מהתאריך 14.07.2011

» מועד א' קיץ תשע"א מהתאריך 23.05.2011

» מועד חורף תשע"א מהתאריך 31.01.2011


  שנת 2010:  

» מועד ב' קיץ תש"ע מהתאריך 14.07.2010    

» מועד א' קיץ תש"ע מהתאריך 25.05.2010 

» מועד חורף תש"ע מהתאריך  28.01.2010  


שנת 2009:  

» מועד ב' קיץ תשס"ט מהתאריך 14.07.2009  

» מועד א' קיץ תשס"ט מהתאריך 25.05.2009   

» מועד חורף תשס"ט מהתאריך 28.01.2009   


שנת 2008:

» מועד ב' קיץ תשס"ח מהתאריך 14.07.2008  

» מועד א' קיץ תשס"ח מהתאריך 23.06.2008