שאלוני בחינות משנים קודמות

 

 

בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן ריכז עבורכם את בחינות הבגרות במתמטיקה מהשנים האחרונות. 

 

 שנת 2017:  

»  מועד ב' קיץ תשע"ז מהתאריך 13.7.2017
»  מועד א' קיץ תשע"ז מהתאריך 22.5.2017
»  מועד חורף תשע"ז מהתאריך 23.1.17

 

 שנת 2016:  

»  מועד ב' קיץ תשע"ו מהתאריך 11.7.2016
»  מועד א' קיץ תשע"ו מהתאריך 23.5.2016
»  מועד חורף תשע"ו מהתאריך 18.1.2016

 שנת 2015:  

»  מועד ב' קיץ תשע"ה מהתאריך 9.7.2015
»  מועד א' קיץ תשע"ה מהתאריך 20.5.2015
» מועד חורף תשע"ה מהתאריך 22.1.2015 ומה-16.2.2015

 שנת 2014:  

»  מועד ד' קיץ תשע"ד מהתאריך 4.12.2014
»  מועד ג' קיץ תשע"ד מהתאריך 7.8.2014
»  מועד ב' קיץ תשע"ד מהתאריך 10.7.2014
»  מועד א' קיץ תשע"ד מהתאריך 22.5.2014
»  מועד חורף תשע"ד מהתאריך 3/2/2014  

 שנת 2013:  

»  מועד ב' קיץ תשע"ג מהתאריך 11.7.2013
»  מועד א' קיץ תשע"ג מהתאריך 21.5.2013
»  מועד חורף תשע"ג מהתאריך 28/1/2013  

 שנת 2012: » מועד ב' קיץ תשע"ב מהתאריך 12.7.2012
»  מועד א' קיץ תשע"ב מהתאריך 23.5.2012

»   מועד חורף תשע"ב מהתאריך 23.1.2012


  שנת 2011:  

» מועד ב' קיץ תשע"א מהתאריך14.7.2011

» מועד א' קיץ תשע"א מהתאריך  23.5.2011

» מועד חורף תשע"א מהתאריך 31.1.2011


  שנת 2010:  

» מועד ב' קיץ תש"ע מהתאריך 14.7.2010    

» מועד א' קיץ תש"ע מהתאריך 25.5.2010 

» מועד חורף תש"ע מהתאריך  28.1.2010  


שנת 2009:  

» מועד ב' קיץ תשס"ט מהתאריך 14.7.2009  

» מועד א' קיץ תשס"ט מהתאריך 25.5.2009   

» מועד חורף תשס"ט מהתאריך 28.1.2009   


שנת 2008:

» מועד ב' קיץ תשס"ח מהתאריך 14.7.2008  

» מועד א' קיץ תשס"ח מהתאריך 23.6.2008