הטיפים של בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן לבחינות הבגרות במתמטיקה

בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן מזמין אתכם שלושה שבועות לפני בחינות הבגרות במתמטיקה לקרוא את הטיפים החשובים והיעילים שלנו אליכם ולמען הצלחתכם. 

חשובה היא מאד שימת הלב הראויה לכך, תלמידנו במרוצת השנים יעידו כי לעיתים עצה מקצועית חכמה אחת משפיעה מאד על ציון הבחינה שלכם, זכרו זאת