חומרי עזר המותרים לשימוש בבחינות הבגרות במתמטיקה

בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן ריכז עבורכם את חומרי העזר המותרים לשימוש בעת בחינת הבגרות במתמטיקה.

 

» נוסחאון לתלמידי 3 יחידות לימוד
» נוסחאון לתלמידי 4 יחידות לימוד
» נוסחאון לתלמידי 5 יחידות לימוד
» נוסחאון מורחב לתלמידי 3 יחידות לימוד
» נוסחאון מורחב לתלמידי 4 יחידות לימוד
» נוסחאון מורחב לתלמידי 5 יחידות לימוד
» נוסחאון לתלמידי 3 יחידות לימוד בשפה הערבית
» נוסחאון לתלמידי 4 יחידות לימוד בשפה הערבית
» וסחאון לתלמידי 5 יחידות לימוד בשפה הערבית

 

הערות:

  1. מותר להשתמש בבחינות הבגרות במתמטיקה במחשבון לא גרפי, אין להשתמש באפשרויות התכנות במחשבון הניתן לתכנות.
    שימוש במחשבון גרפי או באפשרויות התכנות במחשבון עלול לגרום לפסילת הבחינה.
  2. דפי הנוסחאות המופיעים מעלה מצורפים למחברות הבחינות, קרי אסור לתלמיד להביא איתו לבחינה דפי נוסחאות.