מבנה בחינות הבגרות במתמטיקה

להלן מבנה בחינות הבגרות במתמטיקה ברמת 3 יחידות לימוד:

  • שאלון א' שמספרו 035801, משקלו 25% מהציון הסופי, נמשך שעה ורבע, 4 שאלות מתוך 6 בשיטת הצבירה.
  • שאלון ב' שמספרו 035802, משקלו 35% מהציון הסופי, נמשך שעה וחצי, 4 שאלות מתוך 6 בשיטת הצבירה.
  • שאלון ג' שמספרן 035803, משקלו 40% מהציון הסופי, נמשך שעתיים, בחירת 3 שאלות מתוך 6, בחירה חופשית.

להלן מבנה בחינות הבגרות במתמטיקה ברמת 4 יחידות לימוד:

  • שאלון א' שמספרו 035804, משקלו 60% מהציון הסופי, נמשך שלוש שעות וחצי, מכיל שלושה פרקים, פרק א'- בחירת 2 שאלות מתוך 3, פרק ב'- בחירת שאלה אחת מתוך 2, פרק ג'- בחירת 2 שאלות מתוך 3.
  • שאלון ב' שמספרו 035805, משקלו 40% מהציון הסופי, נמשך שעה ו-45 דקות, בחירת 3 שאלות מתוך 4, בחירה חופשית.    

להלן מבנה בחינות הבגרות ברמת 5 יחידות לימוד:

  • שאלון א' שמספרו 035806, משקלו 60% מהציון הסופי, נמשך שלוש שעות וחצי, מכיל שלושה פרקים, פרק א'- בחירת 2 שאלות מתוך 3, פרק ב'- בחירת שאלה אחת מתוך 2, פרק ג'- בחירת 2 שאלות מתוך 3.
  • שאלון ב' שמספרו 035807, משקלו 40% מהציון הסופי, נמשך שעתיים, מכיל שני פרקים, פרק א'- בחירת 2 מתוך 3, פרק ב'- בחירת שאלה אחת מתוך 2