נושאי הלימוד לבחינות הבגרות במתמטיקה

בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן מיין עבורכם את נושאי הלימוד הנדרשים על פי רמות הלימוד השונות, שלוש או ארבע או חמש יחידות לימוד.

להלן 17 נושאי הלימוד הנדרשים בבחינות הבגרות במתמטיקה ברמת 3 יחידות לימוד:

 • משוואות
 • פירוקים לגורמים
 • שינוי נושא נוסחה
 • בעיות מילוליות
 • גרפים
 • סדרה חשבונית
 • הנדסה אנליטית
 • טריגונומטריה במישור
 • סטטיסטיקה
 • הסתברות
 • חזקות
 • סדרה הנדסית
 • בעיות גידול ודעיכה
 • טריגונומטריה במרחב
 • התפלגות נורמאלית
 • חשבון דיפרנציאלי
 • חשבון אינטגראלי

להלן 10 נושאי הלימוד הנדרשים בבחינות הבגרות במתמטיקה ברמת 4 יחידות לימוד:

 • בעיות מילוליות
 • הנדסה אנליטית
 • הסתברות
 • גיאומטריה
 • טריגונומטריה במישור
 • חשבון דיפרנציאלי
 • חשבון אינטגראלי
 • סדרות
 • בעיות גידול ודעיכה
 • טריגונומטריה במרחב

להלן 12 נושאי הלימוד הנדרשים בבחינות הבגרות במתמטיקה ברמת 5 יחידות לימוד:

 • בעיות מילוליות
 • סדרות ואינדוקציה
 • הסתברות
 • גיאומטריה
 • טריגונומטריה במישור
 • חשבון דיפרנציאלי
 • חשבון אינטגראלי
 • וקטורים
 • טריגונומטריה במרחב
 • הנדסה אנליטית
 • מספרים מרוכבים
 • בעיות גידול ודעיכה