קורסי ההכנה לבחינות הבגרות במתמטיקה בבית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן

בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן מציע קורסי הכנה לבחינות הבגרות במתמטיקה במסלול אישי

"אחד על אחד" או במסלול קבוצתי, קרי בקבוצת לימוד קטנה המונה שלושה עשר תלמידים לכל היותר.
להלן מועדי פתיחת הקורסים הללו בבית הספר שלנו:

 

מועדי קיץ:

למועד א' - בסופו של כל חודש ינואר

למועד ב' - בסופו של כל חודש פברואר

מועד החורף: בסופו של כל חודש אוגוסט.