תוכנית ההיבחנות לבחינות הבגרות במתמטיקה

נהוגות כיום בו זמנית שתי שיטת היבחנות שונות, האחת נקראת שיטת הצבירה הישנה, ואילו השנייה נקראת, שיטת ההיבחנות החדשה.
 

מאז שנה"ל תשע"א, קרי שנת 2011, נהוגה במדינת ישראל רק תכנית ההיבחנות החדשה, אם כי עד לשנת תשע"ג מועד חורף, קרי חורף 2013, יוכלו תלמידים עדיין להיבחן בתכנית הצבירה הישנה, זאת במידה והתלמיד או התלמידה יימצאו מתאימים לכך.